Wykaz ulic

Informaje ogólne o infrastrukturze drogowej na terenie miasta Chorzowa

 • długość ulic w mieście – 135,44 km
 • ilość ulic w mieście – 322 (gminne, powiatowe, wojewódzka i krajowa)
 • dł. dróg gminnych – 78,14 km
 • dł. dróg powiatowych – 51,09 km
 • dł. dróg wojewódzkich – 2,43 km
 • dł. dróg krajowych – 3,77 km
 • dł. Autostrad – 1,6 km
 • ilość obiektów (mostów drogowych, mostów kolejowych, wiaduktów, estakad i rurociągów ) – Łącznie 76 szt. w tym:
  • wiaduktów kolejowych (PKP, kolej piaskowa) – 18 szt.
  • mostów i kładek – 15 szt.
  • przejść podziemnych – 4 szt.
  • wiaduktów drogowych – 7 szt.
  • MZUiM zarządza 28 szt. obiektów inżynierskich
 • dł. ulic o nawierzchni brukowych – 10,24 km
 • najdłuższa ulica – ul. Katowicka (3,77 km)
 • najkrótsza ulica – ul. Olzy (36,5 m)
 • Ponadto na terenie miasta znajdują się drogi wewnętrznie są to drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych,
  w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców.