Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zasadność wjazdu w miejsce obowiązywania zakazu wyrażonego znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”

Opłatę skarbową można uiszczać w Urzędzie Miasta Chorzów lub na rachunek bankowy podany poniżej.

 

URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1,

41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

31 1050 0161 5783 0122 2222 2222