Wniosek o wydanie tymczasowego zaświadczenia potwierdzającego zasadność wjazdu w miejsce obowiązywania zakazu wyrażonego znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”

Zwrotną kaucję za wydanie bezpłatnego jednorazowego zezwolenia tymczasowego w wysokości 20zł należy uiścić bezgotówkowo w kasie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie lub na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie:Miasto Chorzów Miasto na prawach powiatu

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

odbiorca Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie ul. Bałtycka 8A
ING Bank Śląski S.A. 72 1050 1243 1000 0010 0000 3770

z dopiskiem „kaucja zwrotna za jednorazowe zezwolenie tymczasowe”