Strefa Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania w Chorzowie to obszar o znacznym deficycie miejsc postojowych, granice strefy wyznaczają ulice Katowicka (stary przebieg)-Pocztowa-Truchana-Strzelców Bytomskich- Hajducka-Dąbrowskiego. W ramach strefy wyznaczono dwie podstrefy:

  • podstrefa A w której pobierane są wyższe opłaty parkingowe i znajduje się w samym centrum Strefy Płatnego Parkowania,
  • podstrefa B w której pobierane są niższe opłaty parkingowe i znajduje się ona na obrzeżach Strefy Płatnego Parkowania.

 

Strefa oznakowana jest znakami D-44 i D-45 oznaczającymi odpowiednio wjazd i wyjazd ze Strefy Płatnego Parkowania oraz tablicami z oznaczeniem wjazdu i wyjazdu z podstref A i B

Opłaty za parkowanie w strefie są pobierane na podstawie Ustawy o drogach publicznych
z 21 marca 1985r. (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXXVIII/695/09 z dnia 25 czerwca 2009r.. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Chorzowa (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2009r. Nr 149 poz. 2946 z późn. zm.) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1800.

Szczegółowe informacje dotyczące Strefy Płatnego Parkowania w Chorzowie można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie, pod numerem telefonu (32) 241-42-52 i pod adresem e-mail msp@mzuim.chorzow.eu