Strefa Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania w Chorzowie to obszar o znacznym deficycie miejsc postojowych, granice strefy wyznaczają ulice Katowicka (stary przebieg)-Pocztowa-Truchana-Strzelców Bytomskich- Hajducka-Dąbrowskiego. W ramach strefy wyznaczono dwie podstrefy:

  • podstrefa A w której pobierane są wyższe opłaty parkingowe i znajduje się w samym centrum Strefy Płatnego Parkowania,
  • podstrefa B w której pobierane są niższe opłaty parkingowe i znajduje się ona na obrzeżach Strefy Płatnego Parkowania.

Strefa oznakowana jest znakami D-44 i D-45 oznaczającymi odpowiednio wjazd i wyjazd ze Strefy Płatnego Parkowania oraz tablicami z oznaczeniem wjazdu i wyjazdu z podstref A i B

Opłaty za postój w strefie są pobierane na podstawie oraz Uchwały Nr XXIX/491/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na terenie miasta Chorzowa (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2020r. poz. 9194) (uchwała w załaczniku poniżej) podjętej na podstawie m.in. Ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985r. (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm.) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1800.

Szczegółowe informacje dotyczące Strefy Płatnego Parkowania w Chorzowie można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie przy ul. Bałtyckiej 8A, pod numerem telefonu (32) 241-42-52 lub pod adresem e-mail spp@mzuim.chorzow.eu

Załącznik: