Parkingowa Karta Płatnicza

Bezstykowa karta płatnicza spełniająca warunki certyfikatu MIFARE® służy do regulowania opłat za parkowanie pojazdu w urządzeniach parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania w Chorzowie. Karta wydawana jest w siedzibie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów za pobraniem kaucji w wysokości 10 zł. Karta doładowywana jest jednostkami odpowiadającymi wpłaconej w kasie MZUiM wartości z przedziału od 20 zł do 500 zł.