Opłaty

Wysokość opłat za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Chorzowie:

STREFA A

  • 0,50 zł – opłata za minimalny czas postoju – 15 min.
  • 2,00 zł - za pierwszą, czwartą i każdą kolejną rozpoczętą godzinę parkowania,
  • 2,20 zł - za drugą rozpoczętą godzinę parkowania,
  • 2,40 zł - za trzecią godzinę parkowania.

STREFA B

  • 0,30 zł – opłata za minimalny czas postoju – 15 min.
  • 1,20 zł - za pierwszą, czwartą i każdą kolejną rozpoczętą godzinę parkowania,
  • 1,40 zł - za drugą rozpoczętą godzinę parkowania,
  • 1,60 zł - za trzecią godzinę parkowania.

Opłaty za postój pojazdu na iągach postojowych w strefie uiszcza się przed rozpoczęciem parkowania poprzez wykupienie biletu parkingowego w urządzeniu parkingowym „parkomacie” przy użyciu monet o nominałach od 10 gr do 5 zł lub Parkingowej Karty Płatniczej. Bilet potwierdzający uregulowanie opłaty parkingowej należy umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz.

Nie opłacenie postoju lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania sygnalizowane jest umieszczeniem za przednią szybą pojazdu Zawiadomienia o nieuregulowaniu opłaty parkingowej obligującego do wniesienia opłaty za parkowanie w terminie 7 dni od daty wystawienia w wysokości 20,- zł, natomiast po 7 dniach w wysokości 50,- zł w siedzibie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w dniach pn.-śr. w godz. 715 - 1445, cz. w godz.  715 - 1615 i pt. w godz. 715 - 1315, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na rachunek bankowy MZUiM w ING Bank Śląski O/Chorzów 05 1050 1243 1000 0010 0000 3812 z podaniem numeru zawiadomienia i numeru rejestracyjnego pojazdu.

Dochodzenie opłaty dodatkowej odbywa się na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.