SMS-em za parkowanie w Chorzowie

Opłaty za parkowanie poprzez telefon komórkowy

 

 

 

 

 

Dnia 29 kwietnia 2010r. Rada Miasta Chorzów podjęła Uchwałę pozwalającą na wykorzystanie telefonów komórkowych do wnoszenia opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Chorzowie.

 

System pobierania opłat za parkowanie pojazdu za pośrednictwem telefonu komórkowego uruchomiony zostanie prawdopodobnie na początku II półrocza ze względu na 14 dniowy termin wejścia w życie uchwały od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Zaletami systemu wnoszenia opłat za parkowanie za pomocą telefonu komórkowego są niewątpliwie możliwość opłacania rzeczywistego czasu parkowania, a także niekonieczne posiadania przy sobie bilonu do parkomatu.

Szczegóły dotyczące systemu oraz sposobu uiszczania opłat za parkowanie z wykorzystaniem telefonów komórkowych zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej po podpisaniu umowy z operatorem.

Dodaj komentarz