Centrum miasta objęte Strefą Płatnego Parkowania

Nowe tablice informacyjne przed wjazdem do Strefy Płatnego Parkowania w Chorzowie

W połowie listopada na ulicach prowadzących do Strefy Płatnego Parkowania w Chorzowie ustawiono dodatkowe tablice informujące o wjeździe do strefy w której konieczne jest uregulowanie opłaty za parkowanie.

Tablice te poprzedzają obowiązkowe oznakowanie SPP znakami drogowymi D-44 „strefa parkowania” obligującymi do wniesienia opłaty za postój pojazdu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393) postój w strefie oznakowanej znakami D-44 bez wniesienia opłaty jest zabroniony , za wyjątkiem postoju pojazdów dla których została ustalona zerowa stawka opłat oraz pojazdów komunikacji na wyznaczonych dla nich miejscach.

Sądzimy, że to „ponadobowiązkowe” oznakowanie spowoduje lepsze postrzeganie Strefy Płatnego parkowania zwłaszcza przez kierowców spoza naszego miasta chcących skorzystać z postoju w centrum w obszarze objętym opłatami parkingowymi.

Dodaj komentarz