Wydobyć z mroku…

Juliusz Ligoń - znany i zasłużony dla krzewienia polskości działacz społeczno-polityczny, a przy tym publicysta, pisarz i poeta oraz (co ciekawe) kowal w Królewskiej Hucie – ma swój grób (z popiersiem dłuta Rajnholda Domina) w Chorzowie przy ulicy 3Maja pomiędzy kościołem św. Barbary, a zespołem szkół jego imienia.
Przechodząc chodnikiem, możemy zauważyć to nastrojowe miejsce, otoczone zielenią (latem) wyrosłych drzew. Niestety, w porze nocnej nie ma światła naturalnego, a światło sztuczne wzdłuż ulicy jest nakierowane (zgodnie ze swoim przeznaczeniem) na drogę. Postanowiliśmy nieco pomóc w podkreśleniu znaczenia miejsca spoczynku tej historycznej postaci, instalując mini iluminację w kierunku monumentu.
W tym celu, został zamontowany reflektorek na najbliższej konstrukcji (tutaj słup sygnalizacji drogowej). Skorzystaliśmy ze źródła światła w technologii LED. Ładnie wyglądający, a przede wszystkim niemal miniaturowych rozmiarów reflektorek D-CO LED to bardzo energooszczędna propozycja oświetleniowa. Zapotrzebowanie mocy, tylko na poziomie 8W !
Między innymi z tych (w/w) powodów, znalazł zastosowanie również w innym miejscu.
Niewidoczny do tej pory parkomat przy ulicy Zjednoczenia został wyróżniony nakierowanym specjalnie światłem z reflektorka zamontowanego tym razem na sąsiadującym słupie oświetlenia ulicznego, które niestety na specyfikę miejsca nie obejmowało do tej pory swoim zasięgiem stanowiska parkomatu.
 

Dodaj komentarz