Park w nowym świetle

~~W Parku Hutników 57 nowych opraw AlmaLED zastąpiło wyeksploatowane i zwykle nieświecące (z powodu awarii i uszkodzeń) dotychczasowe 57 opraw sodowych. Oprawy oświetleniowe nawiązują do tradycji historycznej parku i były konsultowane oraz uzgadniane z Miejskim i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W komplecie prac (organizowanych przez MZUiM) przeprowadziliśmy konserwację i odmalowanie również 57-iu słupów latarń parkowych.
Poprawie jakości oświetlenia towarzyszy także znaczny, bo około 70% zysk energetyczny.
 Zadbaliśmy również o iluminację osadzonych w otoczeniu parku dotychczasowych (Pałac Ślubów) i nowopowstałych (mural) obiektów.

Wykorzystane zostały do tych celów profesjonalne naświetlacze z metalohalogenkowymi źródłami światła, wyposażone w dodatkowo w siatki zabezpieczające, rastry i refraktory, o skupiającym lub szerokokątnym rozsyle światła. Uzyskany efekt oświetleniowy najlepiej dostrzec na miejscu.
 
 

Dodaj komentarz