LEDy nad przejściami dla pieszych w Chorzowie

 

W ramach autorskiego programu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie, Policji, Straży Miejskiej oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chorzów o nazwie "Bezpieczne Przejście dla Pieszych" zmodernizowano oświetlenie w wybranych miejscach naszego miasta.

Jednym z działań w ramach programu oprócz odpowiedniego oznakowania przejść była próba ich doświetlenia. Dużym ograniczeniem był brak możliwości ustawienia nowych słupów oświetleniowych, który dla całości zadania byłby zbyt kosztowny. Wytypowano 32 lokalizacje gdzie tradycyjne oprawy sodowe zamieniono na oprawy LED. Zastosowano w zalezności od szerokości jezdni, oprawy Mini300 LED o mocach 145W i 109W, które jednocześnie znalazły swoje nowe zastosowanie jako element oświetlenia ulicznego. Oprawy dzięki ukierunkowanemu strumieniowi światła doświetlają całe przejście dla pieszych oraz strefy oczekiwania w obrębie chodników po obu stronach ulicy.

Efekt końcowy jest lepszy niż się spodziewaliśmy. Doświetlone przejścia są widoczne dla kierowcy z dużej odległości, a pieszy oczekujący na chodniku w jego obrębie może czuć się bezpiecznie i pewnie, że zostanie zauważony. Przy typowej szerokości ulicy 7,0m i umieszczeniu oprawy na wysokości 8m natężenie oświetlenia w obrębie przejścia dlapieszych wynosi:

- w strefie oczekiwania pod oprawą na poziomie jezdni  60-70 Lux

- w osi ulicy na poziomie jezdni  45-55 Lux

- w strefie oczekiwania po stronie przeciwnej, na poziomie jezdni 40-50 Lux

Dla porównania dokonano pomiarów typowej oprawy sodowej i uzyskano natężenie oświetlenia dla tych samych opisywanych warunków na poziomie od 15-30 Lux.

Docelowo dążyć bedziemy do tego, aby źródła światła znajdowały sie po obu stronach przejść dla pieszych, ale wymaga to zaangażowania dużo większych środków finansowych.

Zapraszamy do Galerii Bezpieczne Przejście - Oświetlenie LED

Dodaj komentarz