O nas

Miejski Zarząd Ulic i Mostów jest jednostką organizacyjną Miasta powołaną do zarządzania drogami publicznymi na terenie miasta Chorzowa.
Zakres obowiązków zarządcy drogi określa szczegółowo USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz STATUT Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.
Zarządzanie drogami publicznymi na terenie miasta Chorzowa w zakresie ich bieżącego utrzymania –realizowane jest poprzez Firmy zewnętrzne  wyłonione w drodze postępowania przetargowego.

Adres

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A

Pokaż Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie na większej mapie.

Godziny urzędowania

Poniedziałek, wtorek, środa od 7:00 do 15:00
Czwartek od 7:00 do 16:30
Piatek od 7:00 do 13:30

Kasa

Poniedziałek, wtorek, środa od 7:15 do 14:45
Czwartek od 7:15 do 16:15

Piątek od 7:15 do 13:15

Nr rachunku Bankowego 

ING Bank Śląski O/Chorzów 05 1050 1243 1000 0010 0000 3812

Struktura Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów:

Dyrektor:
mgr inż. Piotr Wojtala

Dział Głównego Inżyniera:
Z-ca Dyrektora Główny Inżynier  - mgr inż. Wojciech Osadnik

 Dział  Inżynierii Ruchu:
Inżynier Ruchu – mgr inż. Bogusław Bernad

Dział Utrzymania:
Kierownik – Jan Mały

Dział Finansowo-Księgowy:
Główny Księgowy – mgr Witold Wencel

Miejska Służba Parkingowa:
Kierownik – mgr Piotr Flach

Przyjmowanie stron:

Dyrektor
W  środy od godz. 12:00  do 14:00 po wcześniejszym  zarejestrowaniu w sekretariacie

Główny Inżynier - z-ca Dyrektora
W  środy od godz. 12:00  do 14:00 po wcześniejszym  zarejestrowaniu w sekretariacie

Kierownik Działu Utrzymania

W poniedziałki od godz 12:00 do 14:00 po wcześniejszym  zarejestrowaniu w Biurze Obsługi klienta

Inżynier Ruchu
W  środy od godz. 12:00  do 14:00 po wcześniejszym zarejestrowaniu w sekretariacie

Kierownik Miejskiej Służby Parkingowej
W  środy od godz. 12:00  do 14:00 po wcześniejszym  zarejestrowaniu w sekretariacie