O nas

Miejski Zarząd Ulic i Mostów jest jednostką organizacyjną Miasta powołaną do zarządzania drogami publicznymi na terenie miasta Chorzowa.
Zakres obowiązków zarządcy drogi określa szczegółowo USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz STATUT Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.
Zarządzanie drogami publicznymi na terenie miasta Chorzowa w zakresie ich bieżącego utrzymania –realizowane jest poprzez Firmy zewnętrzne  wyłonione w drodze postępowania przetargowego.

Adres

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A

Pokaż Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie na większej mapie.

Godziny urzędowania

Poniedziałek, wtorek, środa od 7:00 do 15:00
Czwartek od 7:00 do 16:30
Piatek od 7:00 do 13:30

Kasa

Ze wzgledu na ograniczenia wynikające z COVID-19 kasa nieczynna do odwołania

Poniedziałek, wtorek, środa od 7:15 do 14:45
Czwartek od 7:15 do 16:15

Piątek od 7:15 do 13:15

Nr rachunku Bankowego 

ING Bank Śląski O/Chorzów 05 1050 1243 1000 0010 0000 3812

Struktura Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

Dyrektor:

mgr inż. Katarzyna Gawlik-Król

Z-ca Dyrektora:

Z-ca Dyrektora d/s Finansowych  - mgr Bożena Bolik - Stich

Dział Głównego Inżyniera:

Główny Inżynier  - mgr inż. Wojciech Osadnik

Dział  Inżynierii Ruchu:

Inżynier Ruchu – mgr inż. Bogusław Bernad

Dział Utrzymania:
Kierownik 

Dział Finansowo-Księgowy:

Główny Księgowy – mgr Witold Wencel

Miejska Służba Parkingowa:

Kierownik – mgr Piotr Flach

Przyjmowanie stron:

Dyrektor
W środy od godz. 12:00 do 14:00 po wcześniejszym  zarejestrowaniu w sekretariacie

Główny Inżynier 
W środy od godz. 12:00 do 14:00 po wcześniejszym  zarejestrowaniu w sekretariacie

Kierownik Działu Utrzymania
Codziennie od godz. 8:00 do godz. 9:00 po wcześniejszym zarejestrowaniu w Biurze Obsługi klienta

Inżynier Ruchu
W środy od godz. 12:00 do 14:00 po wcześniejszym zarejestrowaniu w sekretariacie

Kierownik Miejskiej Służby Parkingowej
W środy od godz. 12:00 do 14:00 po wcześniejszym  zarejestrowaniu w sekretariacie

W sprawach skarg i wniosków obywateli przyjmują:

Dyrektor MZUIM  w każdy czwartek miesiąca
- od godz. 14:00 do godz.15:00 po wcześniejszym zarejestrowaniu w Sekretariacie

Zastępcy Dyrektora i Kierownicy Działów przyjmują:
-  codziennie w godzinach pracy.

Skargi i wnioski można składać :
- w formie pisemnej osobiście: w sekretariacie MZUIM od poniedziałku do środy w godzinach od 7:15 do 15:00, w czwartek w godzinach od 7:15 do 16:30, w piątek w godzinach od 7:15 do 13:30,
- w formie pisemnej drogą pocztową na adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A,
- drogą mailową na adres: sekretariat@mzuim.chorzow.eu,
- fax-em na numer: 32/ 241-40-60,
- ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostaną bez rozpatrzenia.