O nas

Miejski Zarząd Ulic i Mostów jest jednostką organizacyjną Miasta powołaną do zarządzania drogami publicznymi na terenie miasta Chorzowa.

Zakres obowiązków zarządcy drogi określa szczegółowo USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz STATUT Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Zarządzanie drogami publicznymi na terenie miasta Chorzowa - w zakresie ich bieżącego utrzymania - realizowane jest poprzez Firmy zewnętrzne wyłonione w drodze postępowania przetargowego.

Adres

 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A

Lokalizacja Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie na mapie Google.

Godziny urzędowania

 

Poniedziałek, wtorek, środa od 7:00 do 15:00
Czwartek od 7:00 do 16:30
Piątek od 7:00 do 13:30

Kasa

 

Ze względu na ograniczenia wynikające z COVID-19 kasa nieczynna do odwołania

Poniedziałek, wtorek, środa od 7:15 do 14:45
Czwartek od 7:15 do 16:15
Piątek od 7:15 do 13:15

Numer rachunku bankowego 
ING Bank Śląski o. Chorzów 05 1050 1243 1000 0010 0000 3812

 

Struktura Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

 

Dyrektor:
mgr inż. Katarzyna Gawlik-Król

Dział Głównego Inżyniera:
Główny Inżynier  - mgr inż. Wojciech Osadnik

Dział  Inżynierii Ruchu:
Inżynier Ruchu – mgr inż. Bogusław Bernad

Dział Utrzymania:
Kierownik – Robert Kuśmirek

Dział Finansowo-Księgowy:
Główny Księgowy – mgr Witold Wencel

Miejska Służba Parkingowa:
Kierownik – mgr Piotr Flach

Przyjmowanie stron:

 

Dyrektor MZUiM
- w każdy czwartek miesiąca od godz. 14:00 do godz.16:00 po wcześniejszym zarejestrowaniu w Sekretariacie.

Główny Inżynier 
- w środy od godz. 12:00 do 14:00 po wcześniejszym  zarejestrowaniu w Sekretariacie

Kierownik Działu Utrzymania
- codziennie od godz. 8:00 do godz. 9:00 po wcześniejszym zarejestrowaniu w Biurze Obsługi klienta

Inżynier Ruchu
- w środy od godz. 12:00 do 14:00 po wcześniejszym zarejestrowaniu w Sekretariacie

Kierownik Miejskiej Służby Parkingowej
- w środy od godz. 12:00 do 14:00 po wcześniejszym  zarejestrowaniu w Sekretariacie

W sprawach skarg i wniosków obywateli przyjmują:

 

Dyrektor MZUIM
- w każdy czwartek miesiąca od godz. 14:00 do godz.16:00 po wcześniejszym zarejestrowaniu w Sekretariacie.

Zastępcy Dyrektora i Kierownicy Działów
- codziennie w godzinach pracy.

Skargi i wnioski można składać :
- w formie pisemnej osobiście: w sekretariacie MZUIM od poniedziałku do środy w godzinach od 7:15 do 15:00, w czwartek w godzinach od 7:15 do 16:30, w piątek w godzinach od 7:15 do 13:30,
- w formie pisemnej drogą pocztową na adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A,
- drogą mailową na adres: sekretariat@mzuim.chorzow.eu,
- fax-em na numer: 32/ 241-40-60,
- ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostaną bez rozpatrzenia.