Program Uspokojenia Ruchu

Program Uspokojenia Ruchu

PONIEDZIAŁEK, 26 PAŹDZIERNIKA 2009 13:43 REDAKCJA - EDROGA.PL

 

Programu Uspokojenia Ruchu

Programu Uspokojenia Ruchu

Największym zagrożeniem dla ruchu drogowego w Polsce jest nadmierna prędkość, która jest przyczyną 31 proc. wypadków śmiertelnych i każdego roku kosztuje życie ponad 1600 osób.

 

W miastach zbyt szybko jeździ 85% pojazdów, a w niewielkich miejscowościach nawet 94% kierowców przekracza dozwoloną prędkość. Istotną przyczyną tego stanu rzeczy jest ukształtowanie środowiska drogowego i organizacja ruchu, które sprzyjają zbyt szybkiej jeździe. Szczególnie trudna jest sytuacja pieszych i rowerzystów, którzy są najczęstszymi ofiarami wypadków w miastach i miejscowościach.

Aby przeciwdziałać tej sytuacji Ministerstwo Infrastruktury przygotowało Program Uspokojenia Ruchu na lata 2010-2014. Program będzie realizowany na drogach samorządowych w obszarze zabudowanym - w miastach, miejscowościach i na obszarach wiejskich. Głównym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszanie uciążliwości transportu poprzez zapewnienie bezpiecznej prędkości pojazdów oraz rozpropagowanie pośród samorządów wiedzy i dobrych praktyk z zakresu uspokojenia ruchu.

Zadnia inwestycyjne będą obejmować przebudowę i modernizację odcinków dróg na obszarze zabudowanym w celu zapewnienia bezpiecznej prędkości ruchu pojazdów oraz zmniejszenia uciążliwości transportu poprzez wdrożenie środków uspokojenia ruchu (przewężenia jezdni, odblaski, wysepki, przejścia, lewoskręty, małe ronda itp.). Ocenia się, że dzięki realizacji Programu można ocalić od śmierci pięćset osób, a prawie sześć tysięcy kolejnych uchronić przed ciężkimi obrażeniami ciała.

Uspokojenie ruchu jest działaniem profilaktycznym i kompleksowym. Wprowadza się je na całym obszarze, gdzie występuje problem nadmiernej prędkości i zagrożenie wypadkowe mieszkańców.

Całkowita wartość Programu Uspokojenia Ruchu jest szacowana na 270 milionów euro. Środki na finansowanie Programu zapewnią prawdopodobnie: kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (130 milionów euro), środki własne jednostek samorządu terytorialnego (135 milionów euro) oraz Ministerstwo Infrastruktury (5 milionów euro).

Źródło: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

Dodaj komentarz