Chorzów doceniony...

W dniu 9 czerwca br. w ramach III Międzynarodowej Konferencji „Razem Bezpieczniej w Regionie”, którą zorganizowano w Centrum Wystawienniczym EXPO SILESIA w Sosnowcu – Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie Piotr WOJTALA jako przedstawiciel Miasta Chorzowa odebrał z rąk Wicewojewody katowickiego - logogryf „Razem bezpieczniej” będący dowodem uznania za zaangażowania się Miasta w realizację programu „Razem Bezpieczniej” na obszarze województwa śląskiego.

Opracowany przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów we współpracy z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską i Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta – program „Bezpieczne przejście dla pieszych” został wysoko oceniony i uzyskał dofinansowanie na realizację z budżetu państwa. W chwili obecnej trwają prace zespołu roboczego powołanego do realizacji nagrodzonego programu. Zostały już wytypowane pilotażowe przejścia dla pieszych na terenie miasta, które mają być objęte programem.

 

Dodaj komentarz