Bezpieczne przejście dla pieszych

W dniu 14.06.2010 w siedzibie MZUiM odbyło się drugie spotkanie robocze związane z realizacją programu „Bezpieczne przejście dla pieszych”.  W spotkaniu wzięli udział przedstawicie wszystkich jednostek realizujących program tj. Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM w Chorzowie. W trakcie spotkania omówiono stopień zaawansowania prac – zapoznano zebranych z pierwszymi opracowaniami i ofertami dotyczącymi doświetlenia przejść dla pieszych za pomocą opraw typu LED, poinformowano o wyborze i zamówieniu aplikacji najezdniowych termoplastycznych.

W dalszej części spotkania – zgodnie z ustaleniami z poprzedniego spotkania – zebrani przedstawili własne propozycję ulotek edukacyjnych i promocyjnych. Spośród zaprezentowanych propozycji wybrano najciekawsze i  opracowano wstępny projekt ulotki edukacyjnej. Wybrano również propozycję Komendy Miejskiej Policji na ulotkę promującą program, która zostanie wkrótce skierowana do druku. Termin następnego spotkania wyznaczono na początek lipca br.

O nas na portalu www.edroga.pl

Bezpieczne przejście na edroga.pl

Dodaj komentarz