Wiosenne porządki

porządki

Zima w sezonie 2009/2010 była wyjątkowo wyczerpująca i trwała bardzo długo, co spowodowało, że topniejące śniegi pozostawiły na ulicach naszego miasta niezliczone ilości brudu oraz odpadów komunalnych. Pragnąc zmienić ten stan oraz dbając o estetykę miasta MZUiM w Chorzowie w dniu 22.03.2010r rozpoczął tzw. „letnie utrzymanie” – oczyszczanie jezdni oraz miejsc postojowych zlokalizowanych w Chorzowie. Oczyszczanie to jest prowadzone mechanicznie za pomocą zmywarko – zamiatarek, zgodnie z przyjętymi zasadami Kategoryzacji dróg tj. jezdnie I Kategorii są oczyszczane trzy razy w tygodniu (w poniedziałki, środy i piątki), jezdnie II Kategorii są oczyszczane dwa razy w tygodniu (we wtorki i czwartki), a jezdnie III Kategorii są oczyszczane raz w tygodniu (w poszczególne ustalone z wykonawcą usługi dni tygodnia).

Letnie utrzymanie jezdni ulic miasta Chorzowa jest prowadzone nie przerwanie przez 4 szt. zmywarko–zamiatarek w okresie wiosennym, letnim oraz jesiennym, aż do dnia 31.10.2010 r.

 

 

Dodaj komentarz