Wiosenne porządki

Z optymizmem i z radością witamy pierwsze symptomy wiosny. Liczymy na to, że zima w sezonie 2010/2011 na dobre się skończyła.

Mamy również świadomość, że fakt ten obarcza nas nowymi wyzwaniami i obowiązkami związanymi z przywróceniem estetyki jezdni ulic Chorzowa do stanu akceptowanego tak przez nas, jak i przez mieszkańców miasta. Albowiem ustąpienie zimy spowodowało, że topniejące śniegi pozostawiły na ulicach naszego miasta niezliczone ilości brudu oraz odpadów komunalnych. Pragnąc zmienić ten stan oraz dbając o estetykę miasta MZUiM w Chorzowie w dniu 23.03.2011r rozpoczął tzw. „letnie utrzymanie” – oczyszczanie jezdni oraz miejsc postojowych zlokalizowanych w Chorzowie. Oczyszczanie to jest prowadzone mechanicznie za pomocą zmywarko – zamiatarek, zgodnie z przyjętymi zasadami Kategoryzacji dróg tj. jezdnie I Kategorii są oczyszczane trzy razy w tygodniu (w poniedziałki, środy i piątki), jezdnie II Kategorii są oczyszczane dwa razy w tygodniu (we wtorki i czwartki), a jezdnie III Kategorii są oczyszczane raz w tygodniu (w poszczególne ustalone z wykonawcą usługi dni tygodnia).

Letnie utrzymanie jezdni ulic miasta Chorzowa jest prowadzone nie przerwanie przez 4 szt. zmywarko – zamiatarek w okresie wiosennym, letnim oraz jesiennym, aż do dnia 31.10.2011r.

Dodatkowo, aby zapewnić właściwe oczyszczanie miejsc wchodzących w skład infrastruktury drogowej niemożliwych do oczyszczenia za pomocą zmywarko – zamiatarek, MZUiM wykonuje oczyszczanie tych miejsc zlecając powyższe roboty brygadom "ręcznym”, rozdysponowując ich według określonych potrzeb na bieżąco.

Dodaj komentarz