Walka z wandalizmem - kładki dla pieszych przy Stadionie Ruchu Chorzów - wyszyszczone!

W dniach od 27 do 28.04.2011r tut. Zarząd Ulic przeprowadził akcję usunięcia graffiti z ekranów dźwiękochłonnych kładek dla pieszych w rejonie Ruchu nad DTŚ. Na nasze zlecenie firma specjalistyczna zajmująca się czyszczeniem elewacji, przy pomocy środków chemicznych, wykonała oczyszczenie przedmiotowych ekranów z wszelkich zanieczyszczeń farbą tzw. „graffiti” powstałych na skutek nasilających się w ostatnich tygodniach aktów wandalizmu i dewastacji. Dodatkowo po zmyciu w/w zanieczyszczeń, w celu przeciwdziałania ponownym czynom chuligańskim, poliwęglanowe płyty ekranów energochłonnych zostały zabezpieczone warstwą preparatów woskowych antygraffiti. Czy nasze zabiegi związane z pracami mającymi poprawić estetykę obiektów mostowych nad główną arterią komunikacyjną nie tylko Chorzowa ale i całego Śląska DW 902 (taką właśnie drogą jest DTŚ) przyniosą długotrwały skutek? Czas pokaże. Na pewno w dużej mierze zależy to od mieszkańców miasta oraz całego regionu. Należy podkreślić, że bardzo w tej sprawie liczymy również na kibiców KS Ruch Chorzów. Gdyż odnowione kładki dla pieszych są traktami leżącymi bezpośrednio przy obiekcie stadionu Ruchu Chorzów. Czyż nie godniej prezentuje się obiekt sportowy 14 krotnego mistrza Polski, którego tradycja sięga 1920r, z utrzymanymi w należytym porządku drogami do niego doprowadzającymi? Wszystko to naszym zdaniem znacząco podnosi prestiż oraz rangę nie tylko obiektu sportowego ale i całego klubu. Bardzo więc prosimy, aby pamiętać o tym fakcie i uszanować efekt osiągnięty na rzecz poprawy wizerunku estetycznego naszego miasta i odbioru społecznego kultury kibiców odwiedzających stadion Ruchu Chorzów. Jeśli nie pojawią się ponownie rysunki i napisy na kładkach w najbliższym czasie planujemy wyczyszczenie pozostałych ekranów i murów w tym rejonie.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz