Przygotowani do zimy na drogach

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, co łączy się w naszej strefie klimatycznej ze znacznym obniżeniem temperatury i występowaniem szeregu zjawisk zimowych takich jak: śliskość zimowa, gołoledź etc. mogących stwarzać poważne problemy w komunikacji kołowej oraz pieszej Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie z dniem 01.11.2010r wprowadzi tzw. zimowe utrzymanie jezdni ulic, chodników oraz miejsc postojowych będących w zarządzie MZUiM w Chorzowie. Prowadzenie zimowego utrzymania na terenie gminy Chorzów przewidziane jest do dnia 31.03.2011r. W tym miejscu przypominamy, że MZUiM w Chorzowie zarządza 345 – ma ulicami na terenie gminy Chorzów. Przy czym, jeśli chodzi o zimowe utrzymanie to tut. Zarząd Ulic posiada w swoich kompetencjach utrzymaniowych jedynie nawierzchnie jezdni ulic oraz płatnych miejsc postojowych o powierzchni ca 1.080.000 m2. Przypominamy, że za zimowe utrzymanie nawierzchni chodników odpowiedzialni są właściciele lub zarządcy posesji przylegających do tych chodników dla gruntów miejskich zaś Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów.

            W celu zapewnienia właściwej realizacji zimowego utrzymania jezdni ulic Chorzowa w sezonie zimowym 2010/2011, miasto zostało podzielone na dwa Rejony działań utrzymaniowych – Rejon A i Rejon B.

Akcja zimowego utrzymania jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa prowadzona jest (w przypadku występowania symptomów zimowych) nieprzerwanie i całodobowo, a wykonawcami zimowego utrzymania jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa w świetle obowiązujących umów na poszczególnych Rejonach miasta Chorzowa są niżej wymienione Firmy:

 

·       w Rejonie A miasta Chorzowa obejmującym: Chorzów Batory oraz Chorzów Centrum oraz DTŚ jest:

Ekośrodowisko Sp z o.o. 41 - 909 Bytom, ul Cyryla i Metodego nr 50

 

·       w Rejonie B miasta Chorzowa obejmującym: Chorzów II, Chorzów Stary i Maciejkowice jest:

Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek 41 – 933 Bytom, ul Łokietka nr 4

 

Dodatkowo informujemy, że zimowe utrzymanie jezdni ulic miasta Chorzowa w zależności od kategorii dróg oraz roli komunikacyjnej poszczególnych dróg prowadzone jest w I, II, i III Standardzie zimowego utrzymania. Przy czym płatne miejsca postojowe i jezdnie ulic III Standardu zimowego utrzymania, są miejscami oraz jezdniami utrzymywanymi na biało tj. jedynie odpłużanymi.

Zimowe utrzymanie jezdni Chorzowa prowadzone jest za pomocą 10 szt. pługo – piaskarek oraz 4 szt. traktorów uzbrojonych w pług oraz urządzenie rozsypujące.

            Ponadto w razie długotrwałych i obfitych opadów śniegu w sezonie zimowym 2010/2011, prowadzących do powstawania dużych zasp śnieżnych w obszarach pasów drogowych MZUiM w Chorzowie chcąc zapewnić należyte warunki korzystania z dróg na terenie miasta Chorzów oraz komfort wynikający z użytkowania dróg (w tym głównie płatnych miejsc postojowych), w ramach tzw. „Czynności awaryjnych w okresie zimowego utrzymania ulic miasta Chorzowa” będzie zlecał na bieżąco w razie uzasadnionej potrzeby, przepychanie lub załadunek oraz wywóz zalegających mas śniegu w miejsce do tego wyznaczone.

 

Dodaj komentarz