Pierwsze oznaki zimy - utrzymanie zimowe DTŚ w Chorzowie niezagrożona

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, co łączy się w naszej strefie klimatycznej ze znacznym obniżeniem temperatury i występowaniem szeregu zjawisk zimowych takich jak: śliskość zimowa, gołoledź etc. mogących stwarzać poważne problemy w komunikacji kołowej oraz pieszej Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie z dniem 01.11.2013r wprowadzi tzw. zimowe utrzymanie jezdni ulic, chodników oraz miejsc postojowych będących w zarządzie MZUiM w Chorzowie. Prowadzenie zimowego utrzymania na terenie gminy Chorzów przewidziane jest do dnia 31.03.2014r. W tym miejscu przypominamy, że MZUiM w Chorzowie zarządza 345 – ma ulicami na terenie gminy Chorzów. Przy czym, jeśli chodzi o zimowe utrzymanie to tut. Zarząd Ulic posiada w swoich kompetencjach utrzymaniowych jedynie nawierzchnie jezdni ulic oraz płatnych miejsc postojowych o powierzchni ca 1.080000 m2. Zimowym utrzymaniem nawierzchni chodników zajmują się właściciele posesji przylegających do tych chodników lub w imieniu Miasta Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chorzów, gdy takowych właścicieli przy danych posesjach nie ma.

W celu zapewnienia właściwej realizacji zimowego utrzymania jezdni ulic Chorzowa w sezonie zimowym 2013/2014, miasto zostało podzielone na dwa Rejony działań utrzymaniowych – Rejon A i Rejon B.

Akcja zimowego utrzymania jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa prowadzona jest (w przypadku występowania symptomów zimowych) nieprzerwanie i całodobowo, a wykonawcami zimowego utrzymania jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa w świetle obowiązujących umów na poszczególnych Rejonach miasta Chorzowa są niżej wymienione Firmy:

 

·       w Rejonie A miasta Chorzowa obejmującym: Chorzów Batory oraz Chorzów Centrum oraz DTŚ jest:

Zakład Robót Drogowych Jan Orfin 42 - 622 Orzech, ul Bytomska nr 80

 

·       w Rejonie B miasta Chorzowa obejmującym: Chorzów II, Chorzów Stary i Maciejkowice jest:

Zakład Robót Drogowych ORFIN Sp. z o.o. Sp.k. 41 – 922 Radzionków, ul Gen. Sikorskiego          nr 5A

 

Dodatkowo informujemy, że zimowe utrzymanie jezdni ulic miasta Chorzowa w zależności od kategorii dróg oraz roli komunikacyjnej poszczególnych dróg prowadzone jest w I, II, III, IV Standardzie zimowego utrzymania. Przy czym płatne miejsca postojowe (IV Standard zimowego utrzymania) i jezdnie ulic III Standardu zimowego utrzymania, są miejscami oraz jezdniami utrzymywanymi na biało tj. jedynie odpłużanymi.

Zimowe utrzymanie jezdni Chorzowa prowadzone jest za pomocą 10 szt. pługo – piaskarek oraz 4 szt. traktorów uzbrojonych w pług oraz urządzenie siewcze.

            Ponadto w razie długotrwałych i obfitych opadów śniegu w sezonie zimowym 2013/2014, prowadzących do powstawania dużych zasp śnieżnych w obszarach pasów drogowych MZUiM w Chorzowie chcąc zapewnić należyte warunki korzystania z dróg na terenie miasta Chorzów oraz komfort wynikający z użytkowania dróg (w tym głównie płatnych miejsc postojowych), w ramach tzw. „Czynności awaryjnych w okresie zimowego utrzymania ulic miasta Chorzowa” będzie zlecał na bieżąco w razie uzasadnionej potrzeby, przepychanie lub załadunek oraz wywóz zalegających mas śniegu w miejsce do tego wyznaczone.

Informujemy, że w ramach umowy zabezpieczone jest również utrzymanie zimowe DW 902 DTŚ.

 

 

Dodaj komentarz