Nowy Wykonawca - Letnie i zimowe utrzymanie ulic na terenie Chorzowa

Informujemy, że na skutek rozstrzygniętego postępowania przetargowego na letnie i zimowe utrzymanie  nawierzchni ulic na terenie miasta Chorzowa dla rejonu Chorzów Batory, Chorzów Centrum w dniu dzisiejszym podpisano umowę na świadczenie tych usług z nowym Wykonawcą firmą:

Zakład Robót Drogowych Jan Orfin,ul. Bytomska 80, Orzech,

 

tym samym umowa z dotychczasowym Wykonawca firmą Ekośrodowisko Spółka z o.o., ul. Cyryla i Metodego 50 wygasa.

Przypominamy, że usługę w części miasta obejmującej Chorzów II, Maciejkowice i Chorzów Stary świadczy firma:

Zakład Usługowy  Konserwacja terenów Zielonych Jacek Wieczorek, ul. Łokietka 4, Bytom

Zawarte w tym roku umowy przewidują realizację całorocznej usługi letniego i zimowego utrzymania jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa w okresie 21 miesięcy od dnia ich podpisania.

Nowy Wykonawca rozpoczyna pracę począwszy od dnia dzisiejszego tak, aby w nieprzerwalny sposób przejąć cały przewidziany w umowie rejon w przeciągu trzech kolejnych dni do wygaśnięcia poprzednio obowiązującej umowy.

 

Dodaj komentarz