Nowe kamery na ulicy Batorego

 

Pewnie niektórzy zauważyli, że na wylocie ul. Odrodzenia do ul. St. Batorego pojawił się nowy wysięgnik na którym zostały umieszczone kamery. Kamery są aż trzy – dwie kamery będą wykorzystywane do detekcji pojazdów i poprawy przepustowości skrzyżowania i jedna - będzie służyła do monitoringu skrzyżowania. Montaż tych urządzeń to efekt sukcesywnie realizowanego przez MZUiM programu poprawy warunków ruchu w ciągu ul. St. Batorego. Zastosowanie kamer umożliwi kontrolowanie natężenia ruchu na wlotach bocznych (ul. Czempiela i ul. Odrodzenia) i wykorzystanie rezerw przepustowości w celu usprawnienia ruchu na kierunku głównym. Dodatkowa – trzecia kamera, to obrotowa kamera podobnego typu jak zastosowana na skrzyżowaniu ulic: Katowicka – 3-go Maja umożliwiająca bardzo dokładną obserwację sytuacji na skrzyżowaniu (także wykroczeń drogowych). Warunki pogodowe do tej pory uniemożliwiały zakończenie prac związanych z podłączeniem kamer – ale dzięki odwilży może uda się sfinalizować prace i wkrótce udostępnić na naszej stronie obraz z tego skrzyżowania. Planowany jest również montaż kamery monitorującej sytuację na skrzyżowaniu ulic: Kościuszki – Poniatowskiego – Skargi.

 

 

Dodaj komentarz