Nie dać się zaskoczyć zimie

Dwuletnia umowa na letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa wygasła tak więc przyszedł czas na ogłoszenie nowego przetargu. Wprawdzie pogoda i wysokie temperatury jakie utrzymują się w ostatnim okresie pozwoliły nam na dobre o zimie zapomnieć, do "akcji zima" musimy się przygotować z wyprzedzeniem.

 

Media do zimy przygotowywać się nie muszą. Każdego roku wraz z pierwszym śniegiem publikują te same standardowe  nagłówki artykułów informujące o tym jak zima znów zaskoczyła drogowców. My kierowcy zapominamy o zmiennym klimacie w jakim mieszkamy i co roku nawet drobną śliskością jesteśmy bardzo zaskoczeni. Podmioty odpowiedzialne za koordynację tych działań o zimie muszą myśleć już latem.

 

MZUiM ogłosił przetarg na te usługi na kolejne dwa lata. Prawo zamówień publicznych nakłada na nas obowiązek przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego narzuca jednocześnie formę oraz minimalne terminy publikacji ogłoszeń. Wszystko to po to, aby każdy zainteresowany Wykonawca miał  równe szanse na zapoznanie się ze specyfikacją i wystarczającą ilość czasu na przygotowanie i  złożenie oferty. Termin ich otwarcia upłynie 26 sierpnia. 2010r. Miasto podobnie jak ostatnio zostało podzielone na dwie części. Każdy wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na jeden rejon. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodaj komentarz