Czas porządków

 

Zima w sezonie 2011/2012 była wyjątkowo łagodna i na szczęście nie trwała zbyt długo – ustępując niemal zupełnie wraz z początkiem miesiąca marca, co spowodowało, że topniejące śniegi pozostawiły na ulicach naszego miasta niezliczone ilości brudu oraz odpadów komunalnych. Pragnąc zmienić ten stan oraz dbając o estetykę miasta MZUiM w Chorzowie w dniu 19.03.2012r rozpoczął tzw. „letnie utrzymanie”

– oczyszczanie jezdni oraz miejsc postojowych zlokalizowanych w Chorzowie. Oczyszczanie to jest prowadzone mechanicznie za pomocą zmywarko – zamiatarek, zgodnie z przyjętymi zasadami Kategoryzacji dróg tj. jezdnie I Kategorii są oczyszczane trzy razy w tygodniu (w poniedziałki, środy i piątki), jezdnie II Kategorii są oczyszczane dwa razy w tygodniu (we wtorki i czwartki), a jezdnie III Kategorii są oczyszczane raz w tygodniu (w poszczególne ustalone z wykonawcą usługi dni tygodnia).

 

 

Letnie utrzymanie jezdni ulic miasta Chorzowa jest prowadzone nie przerwanie przez 4 szt. zmywarko – zamiatarek w okresie wiosennym, letnim oraz jesiennym, aż do dnia 31.10.2012r.

Dodatkowo aby zapewnić właściwe oczyszczanie miejsc wchodzących w skład infrastruktury drogowej niemożliwych do oczyszczenia za pomocą zmywarko – zamiatarek, MZUiM wykonuje oczyszczanie tych miejsc zlecając powyższe roboty dwóm brygadą tzw. pracownikom „ręcznym”, rozdysponowując ich według określonych potrzeb na bieżąco.

 

 

 

 

Dodaj komentarz