Zespół ds. Organizacji i Bezpieczństwa Ruchu Drogowego

W skład Zespołu ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego wchodzą obok przedstawicieli Zarządu Ulic - przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej i Rady Miasta. Zespół zajmuje się opiniowaniem:

  • projektów organizacji ruchu, lokalizacji reklam w pasie drogowym,
  • lokalizacji zjazdów z drogi publicznej,
  • parkingów,
  • geometrii skrzyżowań,
  • innymi sprawami związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego na terenie miasta Chorzowa.