System Zarządzania Ruchem

Drogowa Trasa Średnicowa (DW902) jest jednym z ważniejszych elementów układu komunikacyjnego naszego regionu konurbacji śląskiej. Stanowi ona świetne połączenie na linii wschód-zachód, na co dowodem jest Dobowe Natężenie Ruchu Drogowego na poziomie 65.000 pojazdów (dane z początku 2016 roku). Droga ta posiada parametry autostrady tzn. jest dwuprzestrzenna, każda z jezdni posiada trzy pasy ruchu w jednym kierunku natomiast węzły są bezkolizyjne. W związku z powyższym prędkości rozwijane na niej, bardzo często przekraczają dopuszczalne 100km/h. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że na chorzowskim odcinku wynoszącym 2,5 km są zlokalizowane 4 węzły. Odległości między węzłami są małe a to powoduje częste manewry włączania, wyłączania czy przeplatania. Skutek jest oczywisty – zwiększenie liczby niebezpiecznych sytuacji.

Biorąc przykład z większych miast, w Chorzowie wdrożono System Zarządzania Ruchem na DW902, mający głównie za cel poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie informacji kierowców o sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych na terenie naszego miasta jak i miast ościennych.

Jak to działa? Podobnie jak wszystkie systemy zarządzania ruchem w większych miasta europejskich – czyli na zasadzie zbierania informacji o ruchu drogowym oraz zarządzania tymi informacjami poprzez wyświetlanie ostrzeżeń dla kierowców, wprowadzania koniecznych ograniczeń czy zarządzania potokami ruchu. Zbieranie informacji odbywa się poprzez następujące elementy systemu:

- Monitoring składający się z 5 kamer obrotowych (PTZ) oraz 3 kamer stacjonarnych (CCTV) zlokalizowanych w okolicach węzłów i wiaduktów. Taka ilość kamer umożliwia dokładną obserwację sytuacji ruchowej na całym chorzowskim odcinku DTŚ. System rejestruje obraz z tych kamer przez okres ok. 30 dni;

Rys. 1. Aplikacja do podglądu monitoringu

- Punkty pomiaru ruchu, mające za zadanie prowadzenie pomiaru natężenia ruchu drogowego z podziałem na strukturę rodzajową oraz pomiary prędkości pojazdów. System daje możliwość prowadzenia odcinkowego pomiaru prędkości;

Rys. 2. Wykres + tabela z punktu pomiaru ruchu.

- Stacje meteorologiczne zlokalizowane w okolicach granicy miasta z Katowicami i Świętochłowicami. Poza pomiarem temperatury powietrza i nawierzchni jezdni dostarczają również informacji o wilgotności, intensywności opadu deszczu lub śniegu, siłę wiatru i stężenie solanki. W momencie wystąpienia warunków potencjalnie niebezpiecznych dla kierujących, system wyświetla alarmy pogodowe na tablicach zmiennej treści (tj. silny boczny wiatr czy uwaga ślisko). Dodatkowo znajdują zastosowanie w trakcie prowadzonej przez tutejszy Zarząd akcji zima;

Rys. 3. Stacja meteorologiczna.

- System dynamicznej informacji kierowców składający się z 4 znaków zmiennej treści (VMS), umożliwiających wyświetlanie znaku typu A,B,C i tekstu lub samego tekstu. Na podstawie zebranych wcześniej informacji, ostrzeżenia wyświetlają się automatycznie na podstawie algorytmów realizowanych przez stacje pogodowe. Poza tym są na nich wyświetlane również informacje i ostrzeżenia o robotach drogowych, wypadkach, zatorach, zawężeniach i innych niebezpieczeństwach;

Rys. 4. Podgląd komunikatów na VMS.

Przedmiotowy System Zarządzania Ruchem był na okres planowania czyli 2010r., projektem innowacyjnym na skale krajową. Na dzień dzisiejszy funkcjonuje już kilka dużo bardziej rozbudowanych Systemów Sterowania Ruchem, z racji bliskości warto zwrócić na ten działający w Gliwicach. Z związku z kończącymi się pracami związanymi z budową Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku do Gliwic, należy wspomnieć o już rozpoczętej współpracy tych dwóch miast w zakresie Zarządzania Ruchem na DW902.

Czy system jest potrzebny? Efektem działania systemu jest informacja na temat aktualnych warunków ruchowych, co jest podstawą bezpieczeństwa na drodze. Znaki i sygnały drogowe to nic innego jak informacja przekazywana uczestnikowi ruchu w celu zapewnienia bezpiecznego i optymalnego poruszania się po drodze. Warto zwrócić uwagę na fakt, że poprawa bezpieczeństwa jest zależna przede wszystkim od zachowań kierowców i od tego w jaki sposób będą chcieli skorzystać z ostrzeżeń podawanych przez system. Wszystkie komunikaty należy traktować poważnie, gdyż są one efektem szczegółowych analiz dokonywanych przez stację meteorologiczną, a nie subiektywną oceną warunków atmosferycznych. Podobnie ma się również sprawa z ostrzeżeniami o robotach budowalnych czy zatorach – powinny skłonić kierowców do zmniejszenia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności. Wjeżdżając na chorzowski odcinek DTŚ miej świadomość, że każde potencjalnie niebezpieczne zachowanie jest monitorowane.