Sygnalizacje Świetlne

Na terenie miasta Chorzowa funkcjonuje 31 sygnalizacji świetlnych znajdujących się pod nadzorem tutejszego Zarządu. Większość z nich to sygnalizacje akomodacyjne, czyli działające częściowo lub całkowicie w oparciu o detekcje pojazdów i pieszych. Poniżej przedstawiono szczegółowy ich wykaz wraz ze wskazaniem zainstalowanego sterownika:

Tab. 1. Wykaz sygnalizacji.

Sygnalizacje akomodacyjne znacznie poprawiają pracę sygnalizacji (szczególnie w godzinach pozaszczytowych) – skracając do minimum czas oczekiwania na sygnał zielony poprzez dostosowanie długości tych sygnałów dla poszczególnych relacji, w zależności od aktualnych warunków ruchowych (zgłoszeń pojazdów, pieszych czy tramwajów).

 

Na wybranych sygnalizacjach zainstalowano tzw. detektory akustyczne, mające na celu umożliwienie osobom niewidomym bezpieczne przejście przez sygnalizowane przejścia. Przedmiotowe detektory zwane popularnie „gadaczkami” emitują sygnał dźwiękowy przez cały okres trwania sygnału zielonego dla pieszych. W momencie wyświetlania sygnału „zielonego migającego” sygnał jest emitowany z większą częstotliwością. Na dzień dzisiejszy są one zamontowane na następujących skrzyżowaniach:

 

Tab. 2. Skrzyżowania z detektorami akustycznymi

Znaczna większość sygnalizacji jest wyposażona w przyciski dla pieszych. Dzięki temu, że sygnał zielony dla grupy pieszej włącza się tylko po wzbudzeniu przycisku, to w dużym stopniu zwiększa się przepustowość i zmniejszają się straty czasu na sygnalizacji świetlnej. Podchodząc do przycisku dla pieszych, należy delikatnie wcisnąć guzik bądź przyłożyć rękę w celu wzbudzenia urządzenia.

 

 

Sygnalizacje świetlne w ciągu ul. Katowickiej (DK79) na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do przejścia dla pieszych przy ul. Polnej – pracują w trybie koordynacji liniowej, co umożliwia przejechanie tego odcinka ul. Katowickiej praktycznie bez zatrzymania. Warunkiem do tego jest dostosowanie prędkości jazdy do tej podawanej na wyświetlaczach (wizualizacja w dziale Multimedia).

 

Pracownicy w siedzibie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie mają dostęp do oprogramowania umożliwiającego podgląd pracy sygnalizacji świetlnej. Pierwszym takim narzędziem jest SNS-Web, za pomocą którego operator może sprawdzić aktualny stan każdego z podłączonych sterowników. Wyświetlają się błędy takiego typu jak: wypalona żarówka/oprawa ledowa, awaria pętli indukcyjnej, zwarcie, brak komunikacji itd. Poniżej dla zobrazowania przedstawiono zdjęcie głównego ekranu aplikacji:

Rys. 1. Zrzut ekranu z programu SNS-Web

Następnym narzędziem jest oprogramowanie SNS, umożliwiające bezpośrednie połączenie się za pomocą sieci GSM z sterownikiem sygnalizacji świetlnej znajdującym się na obiekcie. Za jego pomocą jest możliwość podglądu aktualnej sytuacji na skrzyżowaniu, sprawdzenia długości sygnałów na poszczególnych relacjach, zajętości detektorów,  planu pracy itd. Operator z poziomu tzn. ‘terminala’ może zmienić praktycznie każdy parametr pracy sygnalizacji świetlnej.

 

Rys. 2. Zrzut ekranu z programu SNS