Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Jednym z priorytet owych zadań Działu Inżynierii Ruchu jest prowadzenie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta.

W warunkach miejskich specyfika działań z zakresu inżynierii ruchu polega na trudnym godzeniu interesów dwóch grup uczestników ruchu drogowego – zmotoryzowanych i pieszych.

Kierowcy oczekują szerokich, przepustowych i bezkolizyjnych ulic aby przemieszczać się szybko i wygodnie – piesi chcą bezpiecznie poruszać się po mieście i bezstresowo przechodzić przez jezdnie. Biorąc pod uwagę fakt, że pieszy w konfrontacji z pojazdem ma niewielkie szanse – na terenie Chorzowa staramy się myśleć przede wszystkim o niechronionych uczestnikach ruchu. Chorzów jako jedno z pierwszych miast w Polsce wprowadził specjalne oznakowanie przejść dla pieszych w rejonie szkół:

  • grubowarstwowe - o dużej wytrzymałości na ścieranie (trwałość minimum 3 lata),
  • strukturalne – o większej szorstkości niż tradycyjna farba,
  • biało-czerwone – lepiej widoczne i „inne” niż pozostałe przejścia dla pieszych.

W Chorzowie powstał też pomysł zastosowania poprawy widoczności przejść dla pieszych poprzez montaż poprzecznie przed przejściem dla pieszych - szklanych, odblaskowych elementów najezdniowych. Obecnie tego typu przejścia stają się zalecanym standardem w ramach działań poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od kilku lat na terenie Chorzowa prowadzona jest akcja zabudowy azyli dla pieszych na ulicach o szerokości umożliwiającej montaż takiego urządzenia. Wprowadzane są też sukcesywnie strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h oraz montowane są progi zwalniające w dzielnicach osiedlowych. W bieżącym roku (2007) rozpoczęto budowę wyniesionych przejść dla pieszych w rejonach szkół. Tego typu rozwiązania skutecznie wymuszają na kierowcach zmniejszenie prędkości przed przejściem dla pieszych. Obok działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych - w mieście prowadzone są sukcesywne działania w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu zmotoryzowanych uczestników ruchu. Działania te obejmują w szczególności:

  • modernizację układu drogowego – wydzielenie lewoskrętów, poprawę geometrii skrzyżowań,
  • przebudowę zwykłych skrzyżowań na dużo bezpieczniejsze i bardziej przepustowe skrzyżowania o ruchu okrężnym (małe lub mini ronda),
  • budowę zatok autobusowych poprawiających bezpieczeństwo ruchu i przepustowość ulic,
  • budowę sygnalizacji świetlnych akomodacyjnych na skrzyżowaniach lub w miejscach o dużym stopniu zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu,
  • modernizację i optymalizację pracy istniejących sygnalizacji świetlnych,
  • wymianę oznakowania pionowego na oznakowanie odblaskowe II gerneracji, wykonanie nowego oznakowania drogowskazowego na głównych ciągach komunikacyjnych oraz wymianę istniejących tablic drogowskazowych.