Znak mało znany

Bardzo częstym problemem zgłaszanym przez mieszkańców Chorzowa, zarówno do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, jak i do Policji, jest zagrożenie bezpieczeństwa powodowane przez kierowców poruszających się po ulicach miasta z nadmierną prędkością. Problemy te zgłaszają zwłaszcza osoby mieszkające przy ulicach o charakterze lokalnym i osiedlowym. Częstym postulatem mieszkańców tych ulic jest wniosek o zabudowę tzw. progów zwalniających, które mają być „lekarstwem” na niezdyscyplinowanych kierowców.

Progi zwalniające są pozornie bardzo skutecznym środkiem uspokojenie ruchu, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, że rozwiązanie to ma wiele wad i nie zawsze można je zastosować. Przepisy dosyć szczegółowo określają kiedy i na jakich drogach takie progi można zastosować.

Podstawowym warunkiem, który należy spełnić aby rozważać zabudowę progu zwalniającego na drodze jest wykazanie, że na danej drodze konieczne jest skuteczne ograniczenie prędkości a inne metody nie mogą być stosowane lub ich skuteczność jest niewystarczająca. Tak więc zarządca drogi nie może progów stosować bezkrytycznie i „na wniosek” mieszkańców. Formalnie montaż progu powinien być uzasadniony m.in. przez Policję, która stwierdza nagminne przypadki przekraczania prędkości na danej ulicy a brak jest innych metod na skuteczne ograniczenie takiego procederu.

Należy również pamiętać, że stosowania progów zwalniających skutkuje wzrostem hałasu i wibracji w rejonie ich zabudowy – stąd często po pewnym czasie osoby wnioskujące o progi - domagają się ich demontażu. Innym problemem jest omijanie progów i jazda po chodnikach i zieleńcach.

W celu uspokojenia ruchu w krajach europy zachodniej zamiast progów zwalniających stosuje się powszechnie tzw. strefy ograniczonej prędkości (np. ZONE 30 ). W polskim kodeksie również występuje znak określający strefę ograniczonej prędkości. Jest to znak B-43 „strefa ograniczonej prędkości” który wskazuje, że wjeżdżamy w obszar na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do wartości wyrażonej na znaku.

Nie jest to więc zwykłe ograniczenie prędkości, które obowiązuje do najbliższego skrzyżowania - jak sądzi wielu kierowców. Ograniczenie to obowiązuje do miejsca ustawienia znaku B-44 „koniec strefy ograniczonej prędkości” a więc obowiązuje na wszystkich ulicach zlokalizowanych w strefie.

W krajach europy zachodniej stosowanie stref ograniczonej prędkości jest skutecznym sposobem na uspokojenie ruchu na terenach osiedli czy dzielnic domków jednorodzinnych. Nie bez znaczenia dla skuteczności tego rozwiązania jest fakt, że stosowanie się do ograniczenia prędkości w strefach jest często egzekwowane przez Policję.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów jesienią ubiegłego roku w porozumieniu z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji wprowadził na wjeździe do stref ograniczonej prędkości – dodatkowe oznakowanie poziome na jezdni – napis „STREFA 30” lub „STREFA 40”.

Oznakowanie to ma uświadomić kierowcom, że wjeżdżają w obszar po którym powinni poruszać się dużo wolniej niż na pozostałych ulicach. Zaś kierowcom, którzy będą odporni na zastosowane oznakowanie, niewątpliwie pomogą planowane w tym roku częstsze kontrole prędkości prowadzone w strefach przez funkcjonariuszy Policji.

 

Dodaj komentarz