Zarządzanie ruchem na DTŚ

 

Droga wojewódzka nr 902 – Drogowa Trasa Średnicowa stanowi bardzo ważny element szkieletu komunikacyjnego aglomeracji śląskiej. Dobowe natężenie ruchu na tej drodze przekracza 50 000 pojazdów. Parametry tej drogi (dwa razy po trzy pasy ruchu w jednym kierunku, bezkolizyjne węzły) powodują, że droga ta pełni funkcję „aglomeracyjnej autostrady” i prędkości rozwijane na tej drodze często przekraczają dopuszczalne 100 km/h. Jednocześnie występujące małe odległości między węzłami oraz istniejące zjazdy do obiektów handlowych (szczególnie na terenie miasta Chorzowa) powodują, że częste manewry włączania i wyłączania oraz przeplatania generują wiele sytuacji niebezpiecznych i skutkują zwiększoną liczbą wypadków i kolizji. Każde zdarzenie drogowe mające miejsce w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej (wypadek, roboty drogowe, zamknięcie tunelu) powoduje, że w krótkim czasie tworzą się kilkukilometrowe zatory drogowe. Zmieniające się warunki atmosferyczne (szczególnie w okresie jesienno – zimowym) skutkują również zwiększeniem liczby kolizji i wypadków. Jak wykazują doświadczenia krajów europy zachodniej – niezmiernie ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa ruchu na tego typu drogach jest interaktywny system zarządzania ruchem informujący kierowców o zmieniających się warunkach ruchu i z wyprzedzeniem ostrzegający o niebezpieczeństwach. W chwili obecnej w Chorzowie jako w jedynym mieście aglomeracji (poza katowickim tunelem) funkcjonuje system zarządzania ruchem realizowany w oparciu o tablicę zmiennej treści wyposażoną w nowoczesną stację pogodową generującą wyświetlanie ostrzeżeń dla kierowców w związku ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi oraz aplikacje umożliwiające zdalne wyświetlanie na tablicy znaków i komunikatów na temat miejsca prowadzonych robót, wypadków czy innych zdarzeń drogowych. Dzięki przygotowanym komunikatom na tablicy można wyświetlić komunikat o miejscu prowadzenia robót czy wypadku z dokładnością do 100 m. Na znaku istnieje również możliwość wyświetlenia informacji na temat dojazdu do Stadionu Śląskiego w czasie imprez masowych. W okresie zimowym bardzo ważnym elementem systemu jest możliwość podawania ostrzeżeń o gołoledzi lub wprowadzenie ograniczenia prędkości. Ważnym elementem systemu są kamery monitorujące sytuację drogową na DTŚ. Niestety – ze względu na ograniczone środki finansowe – system obsługuje jedynie jedną stronę Drogowej Trasy Średnicowej – w kierunku Świętochłowic i Rudy Śl. Zastosowanie podobnego systemu dla kierunku przeciwnego w rejonie granicy administracyjnej miast Chorzów – Świętochłowice (rejon węzła „Żołnierska”) umożliwiłaby realizację zarządzania ruchem dla obu kierunków. Montaż dodatkowych kamer w tym rejonie pozwoliłby na monitorowanie sytuacji drogowej na bardzo długim odcinku dw 902 oraz ostrzeganie o sytuacjach niebezpiecznych (np. zamknięcie tunelu w Katowicach) z dużym wyprzedzeniem. W celu pozyskania środków na rozbudowę systemu Miejski Zarząd Ulic i Mostów opracował projekt rozbudowy systemu zarządzania ruchem i zgłosił ten projekt do konkursu o dofinansowanie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu poprawy bezpieczeństwa „Razem bezpieczniej” . Może - podobnie jak w ubiegłym roku - uda się uzyskać dofinansowanie i zrobić kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta.

Dodaj komentarz