Välkky w Chorzowie

W przestrzeni ulicy przejście dla pieszych jest miejscem szczególnym, w którym niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi, powinni mieć zapewnione warunki umożliwiające bezpieczne przejście na druga stronę ulicy.

Jak wiadomo, w praktyce wygląda to nieco inaczej. Przechodzenie pieszych przez ww. miejsce oraz przejazd przez nie pojazdów, wymaga – zarówno od pieszych, jak i kierowców – zachowania szczególnej uwagi i ostrożności. Szczególnie przejścia dla pieszych zlokalizowane w pobliżu szkół, przedszkoli, z których korzystają przede wszystkim dzieci, są przedmiotem zwiększonej uwagi i troski rodziców dbających o bezpieczeństwo swoich pociech.

Kontynuując Program "Bezpieczne przejście dla pieszych" oraz  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pieszych, w dniu 20 marca br. w Chorzowie, na dwóch wytypowanych przejściach dla pieszych (ul. Batorego, rejon skrzyżowania z ul. Podmiejską i ul. Kaliny, rejon skrzyżowania z ul. Kochłowicką i 16-go Lipca), zainstalowane zostaną pilotażowo urządzenia produkcji fińskiej o nazwie Välkky.

Jest to inteligentne urządzenie montowane wspólnie ze znakami D-6 „przejście dla pieszych”, w bezpośrednim sąsiedztwie przejść dla pieszych, którego zadaniem jest – zgodnie z deklaracjami producenta oraz przeprowadzonymi badaniami - poprawa bezpieczeństwa pieszych, w trakcie korzystania przez nich z przejść.

Zasada działania urządzenia jest prosta. Kiedy pieszy zbliża się do przejścia dla pieszych, detektor wykrywa obecność osoby zamierzającej przejść jezdnię po „zebrze” i uruchamia diody LED zainstalowane w urządzeniu po obu stronach ulicy, które zaczynają migać białym i niebieskim intensywnym światłem. Światło to – widziane przez kierowców już z odległości od 50 m (w warunkach ograniczonej widoczności przy obfitych deszczach lub śnieżycach) do ponad 200 m -  pozwala na odpowiednie wczesne zauważenie pieszego znajdującego się w strefie przejścia dla pieszych.

Według badań firmy konsultingowej Destia, urządzenie Välkky ogranicza prędkość jazdy o średnio 4 - 5% (źródło: Destia, Christel Kautiala). Obniżenie poziomu prędkości powoduje zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych na przejściach dla pieszych. Na przykład redukcja prędkości o 5%, obniża wskaźnik wypadków śmiertelnych o 20%, a liczbę wypadków powodujących obrażenia pieszych zmniejsza o 10% (źródło: Andersson & Nilsson 1997).

Chorzów jest pierwszym w Polsce miastem w którym fińskie urządzenia zostaną zamontowane. Instalacja ma charakter programu pilotażowego - decyzja o zastosowaniu tego typu urządzeń zostanie podjęta po dwumiesięcznym okresie obserwacji zachowań kierowców na wytypowanych przejściach.

Więcej szczegółów dotyczących ww. urządzenia znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.havainne.com/valkky-en

Dodaj komentarz