Uwaga! Zamknięcie ul. Kochłowickiej

Informujemy, że w związku z awarią wodociągową zlokalizowaną w ciągu ul. Kochłowickiej w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania z ulicą Kaliny, zamknięty dla ruchu kołowego zostanie pas ruchu ww. ulicy położony pomiędzy ulicami Gagarina i Kaliny, prowadzący w kierunku ul. Kaliny.
Wyznaczone zostały objazdy prowadzące ul. Gagarina, Graniczną i Kaliny.
Wykonawca robót deklaruje zakończenie ww. prac do jutra tj. do dnia 25 lutego br.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie do znaków i sygnałów związanych z wprowadzoną zmianą organizacji ruchu drogowego.

Dodaj komentarz