Szkolenie Policjantów - 27.09.2021 r.

Informujemy, że Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach, po dłuższej przerwie zaplanował w Chorzowie kolejne zajęcia z zakresu ręcznego sterowania ruchem. Tzw. słuchacze Szkoły Policji, przeprowadzą szkolenie na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Szpitalną w dniu 27 września 2021 r. w godzinach 8:00 - 12:00.

W powyższych godzinach sygnalizacja świetlna zostanie przełączona w tryb awaryjny tzn. sygnał żółty migający. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Dodaj komentarz