Remont estakady - zamknięcie wylotu ul. Dąbrowskiego

Informujemy, że w dniu 17.09.2012 r. (w godzinach porannych) ruszają prace związane z realizacją kolejnego etapu remontu ciągu ul. Katowickiej.

W związku z powyższym zamknięta dla ruchu kołowego zostanie zachodnia jezdnia ulicy Katowickiej, na odcinku od remontowanego obiektu estakady do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego.Ze względu na brak możliwości zjazdu z ciągu ul. Katowickiej do ul. Dąbrowskiego oraz brak możliwości wyjazdu z ul. Dąbrowskiego do ul. Katowickiej wyznaczone zostaną niżej przedstawione objazdy:1. relacja z kierunku Katowic do ul. Dąbrowskiego: ul. Katowicka - łącznica estakady w kierunku ul. Rynek - ul. Rynek - ul. Powstańców - ul. Sobieskiego - ul. Dąbrowskiego,2. relacja z kierunku Bytomia do ul. Dąbrowskiego: ul. Katowicka  - ul. Szopena - pl. Matejki - ul. Kopernika - ul. Zjednoczenia - ul. Dąbrowskiego,3. relacja z kierunku ul. Dąbrowskiego do Bytomia i Chorzowa Starego: ul. Zjednoczenia - ul. Powstańców,4. relacja z kierunku ul. Dąbrowskiego do Katowic: ul. Zjednoczenia - ul. Kopernika - pl. Matejki - ul. Krasickiego - ul. Katowicka.Wprowadzone zostaną również zmiany w trasach przejazdów autobusów komunikacji zbiorowej. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach organizatora komunikacji zbiorowej KZK GOP.Szczegóły organizacji ruchu na czas realizacji ww. etapuWw. roboty trwać będą do połowy października br.Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w strefie objętej zmianą organizacji ruchu.

Dodaj komentarz