Remont estakady - zamknięcie obiektu wschodniego

Informujemy, że w dniu 26.10.2012 r. (piątek) firma IMB-Podbeskidzie rozpocznie remont wschodniego obiektu estakady położonej w ciągu ul. Katowickiej.

W związku z powyższym:

- ciągiem wyremontowanej jezdni ul. Katowickiej (położonej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Dąbrowskiego / Konopnickiej i Krakusa) ruch pojazdów odbywać się będzie dwukierunkowo ze względu na potrzebę przekierowania pojazdów poruszających się w kierunku Bytomia na wyremontowany zachodni obiekt estakady,

- dojazd do centrum z kierunku Katowic prowadzony będzie wyznaczonymi objazdami prowadzonym ulicami: Katowicką - Dąbrowskiego - Zjednoczenia - Powstańców,

- dojazd do Chorzowa Starego z kierunku Katowic prowadzony będzie wyznaczonymi objazdami prowadzonym ulicami: Katowicką - Konopnickiej - Bogedaina - Kościuszki,

- dojazd z centrum w kierunku Bytomia prowadzony będzie wyznaczonymi objazdami prowadzonymi ulicami:a) Rynek - Powstańców - Sobieskiego - Dąbrowskiego - Katowicką,b) Rynek - Pocztowa - Plac Dworcowy - Floriańska - 3-go Maja - Katowicka (przejazd pojazdów o wysokości przekraczającej 3,1 m prowadzony będzie ulicami Rynek - Pocztowa - Plac Dworcowy - Truchana - Strzelców Bytomskich - 75go Pułku Piechoty - Żołnierzy Września - 3-go Maja - Katowicka).Ponadto zmienione zostały trasy przejazdów autobusów komunikacji miejskiej - szczegóły na stronie KZK GOP. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w strefie objętej zmianą organizacji ruchu i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania pionowego i poziomego.

Dodaj komentarz