Remont estakady - korekta oznakowania

Na podstawie prowadzonych obserwacji oraz uwzględniając interwencje kierowców – MZUiM zalecił Wykonawcy robót remontowych prowadzonych na estakadzie, wprowadzenie korekty w organizacji ruchu na odcinku ul. Katowickiej przed skrzyżowaniem z ul. Dąbrowskiego/Konopnickiej w kierunku Bytomia.

Do chwili obecnej organizacja ruchu przewidywała, że pojazdy skręcające w prawo (w ul. Konopnickiej) oraz autobusy zjeżdżające do Rynku lub jadące prosto poruszają się pasem prawym, natomiast pojazdy jadące prosto przez estakadę poruszają się pasem lewym i bezpośrednio przed skrzyżowaniem zmieniają pas jadąc prosto przez skrzyżowanie pasem prawym. Wyłączenie z ruchu prawego pasa bezpośrednio przed skrzyżowaniem miało powodować uspokojenie i poprawę płynności ruchu oraz zapobiegać często występującym na tym skrzyżowaniu przejazdom z dużą prędkością na czerwonym świetle. Informacja o takiej organizacji ruchu wynikała jednoznacznie ze znaków typu F-10 i tablicy F-21 umieszczonych przed skrzyżowaniem (niezależnie od czytelności tymczasowego oznakowania poziomego w kolorze żółtym, które w warunkach zimowych może być gorzej widoczne).

Jednak z powodu nagminnego niestosowania się kierowców do obowiązującej organizacji ruchu i jazdy na wprost przez estakadę z prawego pasa (bus pasa) – dochodziło do niebezpiecznych sytuacji wymuszania pierwszeństwa. Dlatego uznając, że wprowadzenie jazdy na wprost z lewego pasa stanowi mniejsze zagrożenie od występującego obecnie – zlecono wprowadzenie ww. korekty. Zmiana organizacji ruchu zostanie wykonana dn. 10.02.2012 r. (piątek) ok. godz. 10.00

Organizacja ruchu w kierunku Katowic pozostaje bez zmian – dlatego apelujemy o zdyscyplinowanie kierowców i przejeżdżanie przez skrzyżowanie z ul. 3 Maja zgodnie z oznakowaniem tj. z prawego pasa tylko pojazdy skręcające w prawo w ul. 3 Maja lub autobusy jadące na wprost, z lewego pasa - pojazdy jadące na wprost przez skrzyżowanie. W chwili obecnej ze względu na okres ferii, niskich temperatur i wysokich cen paliwa – natężenie ruchu na ul. Katowickiej jest znacznie mniejsze, jednak już wkrótce może się okazać, że tzw. „bus pasy” są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Jednocześnie przypominamy, że jazda na wprost z pasa dla pojazdów skręcających w prawo jest wykroczeniem podlegającym egzekucji przez funkcjonariuszy Policji.

Przypominamy również, że na wlocie z ul. Dąbrowskiego skręt w lewo w kier. Bytomia odbywa się wyłącznie z lewego pasa ruchu.

 

 

Dodaj komentarz