Remont estakady - kolejna korekta oznakowania

Obserwacje ruchu drogowego prowadzone przez nasze służby oraz informacje uzyskane od Policji wykazały, że kierowcy jadący ul. Katowicką na wprost przez skrzyżowanie z ul. 3 Maja  w kier. Katowic - nagminnie blokują prawy pas ruchu przeznaczony wyłącznie dla pojazdów chcących skręcić w ul. 3 Maja  i dla autobusów (buspas).  Wydzielenie prawego pasa dla określonej grupy uczestników ruchu miało - w słusznym zamyśle projektanta - usprawnić przejazd przez obszar robót autobusom komunikacji  miejskiej.  Pas ten jest jednak nagminnie wykorzystywany przez kierowców chcących szybciej znaleźć się przed miejscem zawężenia jezdni - tym bardziej, że wjazd na zawężony odcinek estakady odbywa się z prawego pasa (co wynika z zasad oznakowywania zawężonych odcinków jezdni).

Mimo podejmowanych działań dyscyplinujących musimy z przykrością stwierdzić, że przestrzeganie zasad mających dać priorytet komunikacji zbiorowej  - w  naszych polskich warunkach  - przegrywa w konfrontacji z „cwaniactwem”.

Dlatego też zleciliśmy Wykonawcy robót wprowadzenie kolejnej korekty oznakowania, polegającej na zmianie pasa ruchu przed wjazdem na zawężony odcinek z prawego na lewy. Mamy nadzieję, że zmiana ta skutecznie zniechęci do niezgodnej  z prawem jazdy prawym pasem i blokowania buspasa przez pojazdy jadące na wprost przez estakadę.  Rozwiązanie będzie wprowadzone od dnia 23.05.br i jego funkcjonowanie będzie obserwowane przez służby MZUiM i Policję.

 

Dodaj komentarz