Projekt MZUiM - zakwalifikowany

Wyniki naboru projektów do dofinansowania w 2011 roku w ramach programu "Razem bezpieczniej"

Grupa robocza ds. oceny wniosków o dofinansowanie projektów lokalnych w ramach programu „Razem bezpieczniej” wybrała 7 projektów, które przesłano do dalszego postępowania kwalifikacyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekty zostały wybrane spośród 48 nadesłanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przez jednostki administracji samorządowej województwa śląskiego oraz organizacje pożytku publicznego.

 

Lp.

Podmiot        wnioskujący

Nazwa projektu

Nazwa obszaru działania

1.

Urząd Gminy Bojszowy

„Przemóc Przemoc”                                                - wnioskowana kwota dofinansowania: 26.500,00zł.

Przemoc w rodzinie

2.

Urząd Miasta DąbrowaGórnicza

„Ja, Ty - razem my - Bezpieczne Szkoły               w Dębowym Mieście”                                            - wnioskowana kwota dofinansowania: 24.600,00zł.

Bezpieczeństwo w szkole

3.

Urząd Miasta Katowice

„Z bajką bezpieczniej”      - wnioskowana kwota dofinansowania: 50.000,00zł.

Bezpieczeństwo w szkole

4.

Urząd Miasta Gliwice

„Budowa sytemu monitoringu tuneli Gliwickich, łączących dzielnice w ścisłym centrum miasta: Śródmieście, Szobiszowice, Zatorze.”   - wnioskowana kwota dofinansowania:   99.000,00 zł.

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania

5.

Urząd Miasta Mikołów

„Moja bezpieczna szkoła”                                - wnioskowana kwota dofinansowania: 99.844,80zł.

Bezpieczeństwo w szkole

6.

Urząd Miasta Chorzów

„System zarządzania ruchem na dw nr 902 (DTŚ) – rozbudowa”                                        - wnioskowana kwota dofinansowania:100.000,00 zł.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

7.

Urząd Gminy Ornontowice

„Monitoring wizyjny gminy Ornontowice” - wnioskowana kwota dofinansowania: 100.000,00 zł.

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu

Dodaj komentarz