Poprawiamy bezpieczeństwo

W ostatnich dniach starego roku udało się zakończyć dwie inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa tj.  przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 3 Maja – Floriańskiej i montaż urządzeń uspokojenia ruchu na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 25 przy ul. Głównej.

Poniżej parę słów komentarza – dlaczego właśnie takie działania zostały podjęte.

 

 

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 3 Maja – Floriańskiej.

Na ul. 3 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Floriańską funkcjonowało do tej pory przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.  Nowe przepisy w zakresie warunków technicznych dla sygnalizacji świetlnych wymagają  aby – w przypadku funkcjonującej sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania – wszystkie wloty skrzyżowania były objęte sygnalizacją świetlną. Przebudowa skrzyżowania Gałeczki – DTŚ – Auchan na rondo turbinowe umożliwiła wykorzystanie elementów starej, zdemontowanej sygnalizacji do rozbudowy sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic: 3 Maja – Floriańska. Ponadto w ramach rozbudowy sygnalizacji zlikwidowano nieosygnalizowane przejście dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul. Floriańską (jadąc od Świętochłowic). Przejście to było bardzo niebezpieczne i niezgodne z przepisami (zbyt duża szerokość, lokalizacja w rejonie segregacji ruchu i ciągu postojowego).

W chwili obecnej wyjazd z ul. Floriańskiej będzie dużo bezpieczniejszy a sytuacja na skrzyżowaniu bardziej czytelna. Na skrzyżowaniu wprowadzona zostanie jeszcze korekta oznakowania poziomego i uruchomiona zostanie detekcja pojazdów na ul. Floriańskiej. W ramach prac modernizacyjnych przewidziano również montaż na wysięgu sygnalizacji projektora doświetlającego pomnik Juliusza Ligonia .

Montaż urządzeń uspokojenia ruchu na przejściu dla pieszych na ul. Głównej.

W związku z postulatami rodziców dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 25 przeprowadzono szczegółową analizę możliwości wprowadzenia elementów poprawiających bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych zlokalizowanym przy szkole.

Zazwyczaj w przypadku przejść dla pieszych w rejonie szkół, postulaty rodziców zawierają w pierwszej kolejności żądanie budowy sygnalizacji świetlnej. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że przesłanką do budowy sygnalizacji nie mogą być wyłącznie oczekiwania społeczne – bo wówczas zamiast poprawy bezpieczeństwa mielibyśmy paraliż komunikacyjny w mieście. Przepisy obowiązujące zarządcę drogi jasno określają, że budowa sygnalizacji świetlnej może być zrealizowana wyłącznie po przeprowadzeniu analizy zasadności jej budowy. Analiza ta powinna być dokonana wg. kryteriów określonych w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W przypadku przejścia dla pieszych w rejonie szkoły na ul. Głównej dwukrotnie prowadzone analizy nie potwierdziły zasadności budowy sygnalizacji świetlnej. Dlatego też wprowadzono na tym przejściu inne metody poprawy bezpieczeństwa takie jak zabudowa oświetlenia LED, ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz montaż tablicy aktywnej mierzącej prędkość i wyświetlającej polecenie „ZWOLNIJ”.  W ostatnim czasie zabudowano przed przejściem tzw. wyspowe progi zwalniające oraz aktywne urządzenia typu VALKKY wykrywające i sygnalizujące pieszego chcącego przejść przez jezdnię.

Dodaj komentarz