Oznakowanie drogowskazowe

Pod koniec ubiegłego roku zakończono prace związane z oznakowaniem drogowskazowym na terenie miasta. Było to przedsięwzięcie kosztowne i pracochłonne - dlatego realizowano je etapami: - w roku 2007 zrealizowano etap I obejmujący oznakowanie drogi krajowej (dk 79), - w roku 2008 - etap II obejmujący centrum i dzielnice południowe - w roku 2009 - etap III obejmujący północne dzielnice miasta. Aby ograniczyć koszty - analizę układu komunikacyjnego i projekt oznakowania drogowskazowego wykonał we własnym zakresie Dział Inżynierii Ruchu. Oznakowanie zostało wykonane z folii odblaskowej II generacji i posiada 10 letnią gwarancję.

Dodaj komentarz