Ostatnie etapy remontu ul. Batorego

Informujemy, że w dniu 27.08.2012 r. (poniedziałek) rozpoczęte zostaną remonty kolejnych odcinków ulicy Stefana Batorego w Chorzowie, obejmujące niżej podane fragmenty ulicy:

- od skrzyżowania z ulicami Klonową/Brzozową do skrzyżowania z ul. Czempiela/Odrodzenia – prace prowadzone będą „połówkowo” a ruch pojazdów odbywać się będzie wahadłowo (odcinek A),

- od skrzyżowania z ulicą Farną do rejonu skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Batorego - prace prowadzone będą „połówkowo” a ruch pojazdów odbywać się będzie z kierunku autostrady A4 w kierunku centrum miasta (odcinek B).

W związku z powyższym wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu drogowego:

Odcinek A: ze względu na potrzebę sprawnego funkcjonowania ruchu wahadłowego (sterowanego sygnalizacją świetlną) w strefie prowadzonych robót, zamknięte dla ruchu kołowego zostanie włączenie ul. Czempiela do ul. Batorego. Ponadto w ciągu ul. Odrodzenia, na odcinku od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Staszica, wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Dojazd do ul. Batorego z kierunku ul. Odrodzenia (i ulic sąsiednich) prowadzony będzie ciągiem ul. Staszica i ul. Podmiejskiej. Wzdłuż tras prowadzonych objazdów wprowadzone zostaną czasowe ograniczenia w postoju pojazdów (na jezdni).

Odcinek B: ruch pojazdów kołowych z kierunku centrum miasta w kierunku autostrady A4 odbywać się będzie oznakowanym objazdem prowadzonym ciągiem ul. 16-go Lipca, Karpackiej, Granicznej i Batorego. Ruch pojazdów w kierunku przeciwnym odbywać się będzie bez zmiany trasy przejazdu, ciągiem jednokierunkowym. W związku z koniecznością czasowego zamknięcia wylotów ulic Wrocławskiej i Dyrekcyjnej do ul. Batorego, wyznaczone zostaną lokalne objazdy. Wzdłuż tras prowadzonych objazdów wprowadzone zostaną czasowe ograniczenia w postoju pojazdów (na jezdni).

Ruch pieszych odbywać się będzie wyznaczonym ciągami.

Szczegóły zmian w trasach przejazdu autobusów komunikacji zbiorowej przedstawione są na stronie KZK GOP.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w strefie prowadzonych robót.

PLAN OBJAZDÓW

 

Dodaj komentarz