Opolską do Świętochłowic

W piątek 29 października br. oddano do użytkowania przebudowaną ulicę Opolską. Dzięki tej inwestycji Chorzów zyskał nowe połączenie drogowe ze Świętochłowicami.

Na odcinku od ul. Składowej do ul. Ślężan w Świętochłowicach ułożona została nowa nawierzchnia bitumiczna, wykonano chodnik i ścieżkę rowerową. Mieszkańcy mogą bezpiecznie poruszać się również wieczorem i w nocy, ponieważ dotąd nieutwardzony i zaniedbany odcinek ulicy zyskał oprócz nawierzchni również nowe oświetlenie. Na istniejącym odcinku ulicy od ul. Janasa do Składowej wykonano nową nawierzchnię jezdni, a teren pasa drogowego zyskał nową formę zagospodarowania. Zawężenie pasów ruchu i wprowadzona organizacja ruchu pozwoliła na wyznaczenie częściowo kosztem jezdni skośnych miejsc postojowych.

 

Inwestycja sfinansowana została w 50% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W pierwszym dniu po oddaniu do ruchu zaobserwowaliśmy drobne zamieszanie na ulicy. Kierowcy i mieszkańcy nie zwracając uwagi na nowe oznakowanie blokowali nieświadomie pasy ruchu.    Jednak już następnego dnia sytuacja uległa znacznej poprawie.

Ulica Opolska posiada łamane pierwszeństwo w kierunku do ulicy Janasa. Do chwili obecnej wynikało to z dominującego natężenia ruchu w tej relacji (odcinek w kierunku Ślężan i Azylu był nieurządzony). Przebudowa ulicy a zwłaszcza wykonanie nowego połączenia z ulicą Ślężan w Świętochłowicach - może zmienić te proporcje.  Jeśli zaobserwujemy taką sytuację to pierwszeństwo w tym miejscu może zostać zmienione. Czekamy na Wasze opinie i komentarze w  tej kwestii.

 

 

Dodaj komentarz