Nowa tablica na ul. St. Batorego

Na ulicy St. Batorego za skrzyżowaniem z ul. Kasztanową została zamontowana aktywna tablica z radarowym pomiarem prędkości. Urządzenie to jest udoskonaloną wersją poprzedniej tablicy aktywnej, która od kilku lat funkcjonowała w tym rejonie. Nowa tablica informuje kierowcę z jaką predkością się porusza i czy jego reakcja na komunikat "ZWOLNIJ" jest prawidłowa. Tablica rejestruje prędkość nadjeżdżających pojazdów już w odległości ok. 100 m i rejestruje reakcję kierowcy zbliżającego się do tablicy. Informacje te są przechowywane - co umożliwia służbom MZUiM i funkcjonariuszom Policji sprawdzenie zarówno ilości pojazdów naruszającyh przepisy jak i skuteczności oddziaływania tablicy. Jak wykazały zebrane do tej pory dane - ponad połowa kierowców przekraczających predkość w tym rejonie reaguje na komunikat "ZWOLNIJ" - co świadczy o dużej skuteczności tablicy. Miesjce montażu aktywnej tablicy nowej generacji nie jest przypadkowe -  ten odcinek ul. St. Batorego znajduje się bezpośrednio za zjazdem z autostrady A-4 i wielu kierowców poruszających się ze znaczną predkością po autostradzie, błędnie ocenia prędkość własnego pojazdu po wjeździe w obszar zabudowany. W okresie przed budową małego ronda na skrzyżowaniu: Niedźwiedziniec - Radoszowska (które spełnia funkcję podstawowego "spowalniacza" ruchu po zjęździe z autostrady) i przed modernizacją ul. St. Batorego - na tym odcinku ulicy dochodziło do wielu groźnych (a nawet śmiertelnych) wypadków z udziałem pieszych. Po działaniach modernizacyjnych - nie odnotowano w tym rejonie poważnych wypadków. Mamy nadzieję, że nowa tablica jeszcze skuteczniej przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu. Należy dodać, że jest to pierwsze w Polsce urządzenie tego typu.

 

Dodaj komentarz