Nie tylko mini ronda...

 

Na terenie miasta jest kilka skrzyżowań, na których mimo prawidłowego oznakowania dochodzi do częstych kolizji czy nawet wypadków. Od kilku lat w porozumieniu z Policją prowadzimy analizę sytuacji ruchowej na tego typu skrzyżowaniach. Niektóre z tych skrzyżowań - jak np. skrzyżowanie ulic: Strzelców Bytomskich - Styczyńskiego- Raciborska, Hajducka – Racławicka – Górnicza czy 11 Listopada – Pudlerska, zostały przebudowane na mini ronda. Mini rondo wg. policyjnych statystyk i naszych obserwacji bardzo skutecznie poprawia zarówno bezpieczeństwo ruchu jak i przepustowość i komfort przejazdu przez skrzyżowanie. Nie zawsze jednak zastosowanie mini ronda jest uzasadnione – szczególnie, gdy jedna z ulic na skrzyżowaniu jest drogą jednokierunkową.

Przed kilku laty dużym generatorem kolizji i wypadków było skrzyżowanie wlotu DTŚ (z kier. Katowic) do ul. Dąbrowskiego. Powodem był brak widoczności spowodowany niezbyt szczęśliwie zaprojektowanym wlotem łącznicy zlokalizowanym zbyt blisko obiektu przebiegającego w łuku pionowym. Aby poprawić widoczność na wlocie łącznicy, zastosowaliśmy nietypowe wysunięcie linii bezwzględnego zatrzymania wraz z odgięciem toru jazdy pojazdów na drodze z pierwszeństwem. Rozwiązanie to znacząco poprawiło stan bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu.

Podobne rozwiązanie postanowiliśmy zastosować na skrzyżowaniach ulic: Wandy – Reymonta oraz Konopnickiej – Poniatowskiego. Wysunięcie linii bezwzględnego zatrzymania, spowodowało poprawę widoczności na skrzyżowaniu – kierowca dojeżdżający do wysuniętej linii bezwzględnego zatrzymania może dużo wcześniej zauważyć pojazdy jadące drogą z pierwszeństwem i sam jest lepiej widoczny przez inne pojazdy.

 

 

 

 

 

 

Nieco inne rozwiązanie zastosowaliśmy na skrzyżowaniu ulic: Łukasińskiego – Odrowążów. Tam wg. naszych ocen i analiz kolizje wynikały z tzw. braku odpowiedniego spostrzegania skrzyżowania. Zarówno kierowcy jadący drogą z pierwszeństwem jak i jadący drogą podporządkowaną zbyt późno orientowali się, że wjeżdżają na skrzyżowanie (parkujące pojazdy, podobny przekrój ulic). Dlatego zastosowaliśmy nowatorskie w Polsce (chociaż stosowne w niektórych krajach) oznakowanie skrzyżowania polegające na optycznym zawężeniu wlotów skrzyżowania i lekkim wysunięciu linii bezwzględnego zatrzymania. Mamy nadzieję, że zastosowane rozwiązanie skutecznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie.

 

Dodaj komentarz