Kolejny etap remontu ul. Stefana Batorego

Informujemy, że od dnia 23.07.2012 r. (poniedziałek) rozpoczyna się realizacja kolejnego etapu remontu ulicy Batorego w Chorzowie.

Pracami objęty zostanie:

1. pas ruchu prowadzący w kierunku centrum miasta od skrzyżowania z ul. Odrodzenia/Czempiela do rejonu skrzyżowania z ul. Graniczną, 2. kolejny odcinek ww. ulicy, tj. od skrzyżowania z ul. Łukasińskiego do skrzyżowania z ul. Farną,

 

 

 

W zawiązku z powyższym:

ad. 1:

- zamknięty zostanie dla ruchu kołowego wylot ulicy Podmiejskiej do ulicy Batorego. Dojazd do ulicy Batorego odbywać się będzie oznakowanym objazdem prowadzonym ciągiem ulic Staszica i Odrodzenia,

- przeniesiony zostanie przystanek autobusowy Chorzów Batory Osiedle (w kierunku do centrum miasta) za skrzyżowanie z ul. Graniczną. Uwaga, w to samo miejsce zlokalizowany zostanie przystanek autobusowy Chorzów Batory Kościół (w kierunku do centrum miasta) – szczegóły na stronie internetowej KZK GOP,

- ruch pieszych odbywać się będzie wyznaczonymi ciągami,

ad. 2:

- ruch pojazdów – podobnie jak na wcześniejszych etapach prowadzonych robót – prowadzony będzie jednym pasem ruchu, jednokierunkowo i kończyć się będzie w rejonie skrzyżowania z ul. Farną. Dla potrzeb realizacji ww. etapu wyznaczone zostaną objazdy prowadzone ciągiem ulic:

- zalecany objazd do ul. Batorego i autostrady A 4: ul. Szpitalna – ul. 16-go Lipca – ul. Karpacka – ul. Czempiela – ul. Batorego,

- objazd prowadzony od ul. Batorego (skrzyżowanie z ul. Farną): ul. Farna – ul. Karpacka - ul. Czempiela – ul. Batorego,

- przeniesiony zostanie przystanek autobusowy Chorzów Batory Kościół (w kierunku do autostrady A4) na ulicę Farną pomiędzy ulicami Hutniczą i Strzybnego – szczegóły na stronie internetowej KZK GOP,

- ruch pieszych odbywać się będzie wyznaczonymi ciągami.

 

PLAN OBJAZDÓW

Dodaj komentarz