Jeszcze raz o mini rondach

W końcu listopada br. została zmieniona organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: 75 Pułku Piechoty – Nomiarki – Raciborska na mini rondo. Ze względu na pojawiające się kontrowersje, które powstały po wprowadzeniu tej zmiany, poniżej przedstawiamy uzasadnienie i wyjaśnienie dotyczące stosowania mini rond.

Na początku przyszłego roku rozpocznie się realizacja remontu estakady co z całą pewnością będzie miało wpływ na funkcjonowanie układu komunikacyjnego w mieście. Zmniejszenie o połowę przepustowości ul. Katowickiej spowoduje, że wielu kierowców będzie szukało dróg alternatywnych w celu ominięcia korków. Wielu wybierze (zalecaną zresztą przez projektowane oznakowanie objazdowe) trasę przebiegającą już od wysokości SCC w Katowicach przez DTŚ – Nomiarki – 75 Pułku Piechoty – Żołnierzy Września – 3 Maja – do Katowickiej. Właśnie w celu poprawy przepustowości tego ciągu, wprowadzono zmianę organizacji ruchu na małe rondo – na wylocie z DTŚ do ul. Nomiarki oraz na mini rondo – na skrzyżowaniu ulic: Nomiarki – 75 Pułku Piechoty – Raciborska.

W przypadku pierwszego ze skrzyżowań udało się stosunkowo małym nakładem finansowym wybudować tymczasowe małe rondo (z wyspa nieprzejezdną). W przypadku drugiego ze skrzyżowań, ze względu na brak miejsca i znaczny udział pojazdów ciężarowych skręcających z ul. Nomiarki w ul. 75 Pułku Piechoty – zastosowano tzw. mini rondo – czyli rondo z wyspą przejezdną. Wyspa przejezdna musiała zostać wykonana w formie malowanej, gdyż wykonanie wyspy lekko wyniesionej i wybrukowanej wiązałoby się z koniecznością zamknięcia tego skrzyżowania dla pojazdów ciężkich przynajmniej na dwa tygodnie. Dlatego na tak długo, bo przy dużym udziale ciężkich pojazdów skręcających w lewo – wyspa musiałaby być wykonana z bardzo dobrze zabetonowanej kostki brukowej – co i tak nie gwarantowałoby jej stu procentowej trwałości. Przy skręcaniu, koła pojazdów ciężarowych powodują bowiem szybkie osłabianie posadowienia bruku i w efekcie jego wyrwanie.

Ze względu na korzystne warunki atmosferyczne zdecydowano się na wprowadzenie tych zmian jeszcze w tym roku – przeprowadzenie tego zabiegu w warunkach zimowych, kiedy zostanie zamknięta jedna z jezdni estakady (styczeń – luty) byłoby z pewnością dużo większym zaskoczeniem i problemem dla kierowców niż obecnie. Nowe mini rondo zostało oznakowane ze szczególną dbałością o wcześniejsze poinformowanie kierowców o zmianie organizacji ruchu. Oznakowanie jest trójstopniowe: 1. Znak D-48 (zmiana pierwszeństwa) 2. Komplet znaków A- 8 (skrzyżowania o ruchu okrężnym) i B-33 (ograniczenie prędkości do 40 km/h) oraz 3. A-7 (ustąp pierwszeństwa) i C-12 (ruch okrężny). Dodatkowo na wlotach naniesiono na jezdni aplikację znaku A-7 oraz zamontowano wokół wyspy najezdniowe elementy odblaskowe. Rondo jest więc oznakowane w sposób prawidłowy – zagrożenie na tym skrzyżowaniu mogą powodować jedynie kierowcy ignorujący istniejące oznakowanie (pionowe i poziome). Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku mini ronda (ronda z wyspą przejezdną) najistotniejsze jest oznakowanie pionowe, regulujące sprawę pierwszeństwa na skrzyżowaniu tzn. pojazd znajdujący się na skrzyżowaniu (mini rondzie) ma pierwszeństwo przed pojazdem dojeżdżającym do wlotu skrzyżowania. Forma wykonania wyspy ma znaczenie drugorzędne – przejazd przez wymalowaną czy wybrukowana wyspę (jeżeli nie jest to uzasadnione gabarytami pojazdu) stanowi wykroczenie podobnego typu jak jazda po powierzchni wyłączonej z ruchu. Mini rondo to rozwiązanie dużo bezpieczniejsze od tzw. łamanego pierwszeństwa, gdyż w przypadku mini ronda - wszyscy kierujący dojeżdżający do skrzyżowania powinni zredukować prędkość i zachować szczególną ostrożność – skutki ewentualnych kolizji są wiec dużo mniej poważne. Sytuacja na mini rondzie jest przez nas na bieżąco monitorowana – na podstawie pomiarów ruchu i obserwacji stwierdzono, że występowanie sytuacji niebezpiecznych na tym skrzyżowaniu dotyczy 1,3 % kierujących (17 przypadków wymuszeń na ponad 1340 pojazdów). W przypadku tak istotnej zmiany – zarejestrowany odsetek kierowców jeżdżących „na pamięć” nie jest znacząco duży i z pewnością będzie malał. Materiał z kolejnych rejestracji wideo – w przypadku kierowców z rozmysłem ignorujących istniejące oznakowanie i przejeżdżających na wprost po wyspie – zostanie przekazany Policji w celu ustalenia sprawców wykroczeń. Należy pamiętać, że wprowadzone zmiany – w przypadku poprawnych zachowań kierowców – znacznie poprawiają przepustowość i bezpieczeństwo tych skrzyżowań

Poniżej przedstawiamy kartogram ruchu obrazujący strumienie pojazdów przejeżdżających przez ww. skrzyżowanie w ciągu godziny w czasie szczytu komunikacyjnego. Jak widać - już w chwili obecnej znaczny udział lewoskrętu z ul. Nomiarki do ul. 75 Pułku Piechoty przy jednoczesnym dużym natęzeniu ruchu w relacji na wprost (Raciborska - Nomiarki) - jednoznacznie potwierdza zasadność wprowadzonej zmiany organizacji ruchu. Sądzimy, że z chwlią rozpoczęcia remontu etskady, kierowcy bardziej docenią wprowadzone tymczasowe zmiany organizacji ruchu na ul. Nomiarki.

Dodaj komentarz