Informacja o robotach drogowych na terenie Chorzowa

Ulica

Dokładna
lokalizacja

Rodzaj
utrudnień

Planowany termin
rozpoczęcia

Planowany termin
zakończenia

Legnicka

Rejon skrzyżowania z ul. Olszewskiego

Zawężenie jezdni

15.07.2019

31.08.2019

Przy Gazowni

Rejon posesji przy ul. Urbanowicza 37

Zawężenie chodnika

09.08.2019

31.08.2019

3 Maja

Rejon skrzyżowania z ul. Styczyńskiego

Zawężenie jezdni

05.08.2019

09.08.2019

Barska

Cały przebieg

Zamknięcie jezdni

01.07.2019

05.08.2019

Inwalidzka

Rejon posesji nr 18

Zawężenie jezdni

29.07.2019

05.08.2019

Traugutta

Odcinek między ul. 11 Listopada i ul. Katowicką

Zawężenie chodnika

31.07.2019

03.08.2019

Plac Mickiewicza

Odcinek między ul. Wileńską i Stalmacha

Zamknięcie chodnika

29.07.2019

02.08.2019

Dodaj komentarz