Informacja o robotach drogowych na terenie Chorzowa

Ulica

Dokładna
lokalizacja

Rodzaj
utrudnień

Planowany termin
rozpoczęcia

Planowany termin
zakończenia

Legnicka

Rejon skrzyżowania z ul. Olszewskiego

Zawężenie jezdni

15.07.2019

31.08.2019

Barska

Cały przebieg

Zamknięcie jezdni

01.07.2019

05.08.2019

Inwalidzka

Rejon posesji nr 18

Zawężenie jezdni

29.07.2019

05.08.2019

Tragutta

Odcinek między ul. 11 Listopada i ul. Katowicką

Zawężenie chodnika

31.07.2019

03.08.2019

Plac Mickiewicza

Odcinek między ul. Wileńską i Stalmacha

Zamknięcie chodnika

29.07.2019

02.08.2019

Szpitalna/Żelazna/Dyrekcyjna

Rondo

Zajęcie zieleńca

26.07.2019

01.08.2019

Jasińskiego, Gnieźnieńska

Cały przebieg

Zamknięcie jezdni

10.06.2019

31.07.2019

3 Maja

Rejon posesji nr 158

Zamkniecie chodnika

18.07.2019

31.07.2019

DTŚ Chorzów

Cały przebieg

Koszenie trawy,
zamknięcie skrajnych pasów ruchu

11.07.2019

31.07.2019

Kościuszki/pl. Piastowski

Rondo

Zawężenie chodnika

23.07.2019

30.07.2019

Odrowążów

Rejon posesji nr 11-15

Zamknięcie jezdni

24.07.2019

27.07.2019

3 Maja

Floriańska

Zwężenie jezdni i chodnika

24.07.2019

26.07.2019

Zawiszy Czarnego

Rejon posesji nr 12

Zawężenie jezdni

22.07.2019

24.07.2019

Dodaj komentarz