Bezpieczniej na skrzyżowaniu Gałeczki - DTŚ - Auchan

Obserwując nagminność łamania przepisów prawa o ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulic: Gałeczki – wyjazd z Auchan – DTŚ, w trosce o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego - MZUiM wprowadził zmianę programu sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. Do chwili obecnej pojazdy wyjeżdżające z DTŚ i skręcające w lewo w kierunku centrum nagminnie wymuszały pierwszeństwo na pojazdach wyjeżdżających z CH Auchan i skręcających w prawo. Jest to zjawisko bardzo niepokojące, gdyż świadczy o nieznajomości przez kierowców podstawowych zasad prawa o ruchu drogowym obowiązujących przy przecinaniu się kierunków ruchu mówiących, że pojazd skręcający w lewo powinien ustąpić pierwszeństwa jadącemu z przeciwka na wprost lub skręcającemu w prawo. (art. 25. ust. 1). Obecny program sygnalizacji świetnej realizuje odrębne sterowanie kolizyjnymi wlotami tzn. w trakcie trwania sygnału zielonego dla wlotu od Auchan – wlot od strony DTŚ ma sygnał czerwony i odwrotnie. Takie rozwiązanie spowoduje nieznaczne obniżenie przepustowości skrzyżowania i wydłużenie cyklu – ale zapobiegnie kolizjom i wypadkom, które w tym miejscu zdarzały się dosyć często i utrwalały bardzo niebezpieczny precedens. Funkcjonowanie nowego programu będzie obserwowane w celu wprowadzenia ewentualnych korekt.
Jako ciekawostkę zamieszczamy dokumentację filmową funkcjonowania sygnalizacji:
- przed zmianami: http://www.youtube.com/watch?v=pE1YVmN8fvA
- po zmianach : http://www.youtube.com/watch?v=7DS3M8Hab8A

Dodaj komentarz